2023

Lees de columns uit 2023.

 • Energie, nu en in de toekomst

  20 december 2023

  Energie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Gas om op te koken en om onze huizen te verwarmen. Elektriciteit om de lamp aan te doen, tv te kijken of je telefoon op te laden. Energie is er (vrijwel) altijd en storingen zijn zeldzaam.

 • Feest voor iedereen

  13 december 2023

  De jaarwisseling is traditioneel een feest bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Laten we als inwoners en bezoekers van Alblasserdam deze traditie op gezellige wijze vieren met oog voor elkaar. En door rekening met elkaar te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor de dieren.

 • Samen werken aan een groen en fit dorp

  04 december 2023

  De uitslag van de landelijke verkiezingen maakt duidelijk dat de landelijke politiek momenteel veel te ver van de dagelijks problemen van inwoners staat. Naast wethouder ben ik ook lid van een partij die landelijk flink verloren heeft tijdens deze verkiezingen. En dat trek ik me aan.

 • Woningen voor iedereen

  29 november 2023

  De woningnood staat terecht hoog op de agenda van velen, en bij mij staat het zeker bovenaan mijn agenda, als wethouder wonen.

 • Sharing is caring

  08 november 2023

  In november staan we stil bij twee bijzondere vormen van zorg: pleegzorg en mantelzorg. Het gaat om zorg met grote impact op het leven van het pleeggezin of de mantelzorger. In Alblasserdam zijn ruim 400 mantelzorgers bekend, waaronder ook een aantal jonge mantelzorgers, die zorg dragen voor een zieke ouder, broer of zus. Er zijn ruim 20 pleeggezinnen bekend, waaronder één met een gezinshuis.

 • Groen Alblasserdam

  01 november 2023

  Het huizentekort is een ‘hot topic’ en ook in Alblasserdam willen we woningen bijbouwen. Daar wordt stevig aan gewerkt. Tegelijk wil ik in deze column een lans breken voor het groen. Want we moeten ook kunnen blijven ademen. Daarvoor is voldoende goede, gezonde en groene ruimte nodig.

 • Houd het (digitaal) veilig

  25 oktober 2023

  Vorige week was de Week van de Veiligheid. Daarom stond op 12 oktober het mobiele medialab van de politie op het Raadhuisplein. De week stond in het teken van (online) veiligheid en vuurwerk. De politie, de Bibliotheek, Stichting Welzijn Alblasserdam, Woonkracht 10 en de gemeente Alblasserdam hadden samen met de Rabobank een programma voor jong en oud gemaakt.

 • Van Perspectief naar Begroting

  18 oktober 2023

  Voor de zomervakantie heb ik het perspectief geschetst voor onze gemeente. Ik keek toen naar de korte en langere termijn. Daarbij waren drie dingen belangrijk: 1) Het behoud van het huidige voorzieningenniveau, 2) het invullen van de ambities en 3) de inkomsten afstemmen op de actuele prijsstijgingen. Voor de langere termijn heb ik toen een ‘winstwaarschuwing’ gegeven. Er was namelijk nog geen duidelijkheid over de rijksmiddelen in 2026 en 2027. Deze jaren worden daarom ook wel ´ravijnjaren´ genoemd.

 • Cultuur verbindt

  27 september 2023

  Met het jaarlijkse Havenfestival sloten we het evenementenseizoen in Alblasserdam af. Ik heb genoten van alle bruisende activiteiten voor alle leeftijden. En ik ben onder de indruk van de geweldige inzet van alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ook in het najaar en de winter is er van alles te doen en te beleven in Alblasserdam. Zo is er een heuse kunst- en cultuurweek van 2 tot en met 7 oktober, georganiseerd door het culturele netwerk in ons dorp.

 • Elke tegel helpt

  20 september 2023

  Vorige week zijn er aan de Blokweersingel de eerste geveltuinen aangelegd bij een tweetal enthousiaste bewoners. "Het is fijn als er wat fleurigheid in de straat komt," zo vertelde een van de bewoners me. Daarnaast is ook de achterliggende doelstelling voor hen van belang, namelijk zorgen dat we meer groen in het dorp krijgen en minder stenen.

 • 100 + 65 dagen burgemeester

  13 september 2023

  Het is een goede gewoonte dat een nieuwe burgemeester na 100 dagen terugkijkt op die eerste periode én daar iets over vertelt. Omdat dit moment aan het begin van de zomervakantie was, doe ik dat nu, na de vakantieperiode. Ik kijk terug op inmiddels 167 dagen. Dat betekent dat ik inmiddels al ruim 5 maanden burgemeester ben van Alblasserdam!

 • Kansrijk Praktijkleren Alblasserdam

  06 september 2023

  Sommige vragen zijn van alle tijden, zoals: hoe laat je iedereen meedoen in onze samenleving? Ook de mensen die aan de rand staan of zich buitengesloten voelen? We zeggen immers steeds: sámen zijn we Alblasserdam. Daarom willen we als gemeente een veilige omgeving bieden waarin iedereen kan meedoen. Dat begint met elkaar zien en accepteren. Daarnaast willen we iedereen de kans bieden om talenten in te zetten en te ontwikkelen.

 • Ruim 150 huizen erbij

  30 augustus 2023

  Hoe was uw zomer? Ik heb genoten van de vakantieperiode en het reces. Na een druk eerste jaar als wethouder, kon ik de accu weer even goed opladen. Ook heb ik de tijd genomen om alvast vooruit te blikken. Want er staat veel op planning dit najaar!

 • Samen een ijsje eten

  03 juli 2023

  In de maand december is er vaak veel aandacht voor alleengaanden. De feestdagen kunnen zorgen voor gevoelens van eenzaamheid. Toch hoor ik steeds vaker dat de zomer- en vakantieperiode erger is. Iemand zei tegen mij: "Je ziet allemaal stellen samen wandelen of fietsen en dat benadrukt dat ik alleen ben." In deze periode liggen veel activiteiten stil, omdat het seizoen afgelopen is. Daarnaast zijn de (klein)kinderen, buren of kennissen op vakantie en is er dus minder bezoek. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij zomereenzaamheid. Dat gebeurt met een landelijke campagne, maar ook lokaal in Alblasserdam.

 • Kennismaking met Alblasserdam

  14 juni 2023

  De afgelopen twee maanden ben ik begonnen met mijn kennismaking met Alblasserdam. Ik heb veel Alblasserdammers gesproken en veel plekken in Alblasserdam bezocht. In het kader van #PraatjeenPlaatje ben ik door meerdere inwoners en ondernemers uitgenodigd om een locatie te bezoeken waar ze trots op zijn of waar ze zich juist zorgen over maken. Foto’s van deze ontmoetingen hangen bij de ingang van het gemeentehuis en deel ik op Twitter via @BgmAlblasserdam.

 • Veilig van A naar B

  07 juni 2023

  Jong en oud, voetganger, fietser of automobilist, we nemen allemaal deel aan het verkeer. En het is zaak om daarbij goed op te letten. Een bijzondere groep verkeersdeelnemers zijn mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Het is een mooi hulpmiddel voor mensen die slecht ter been zijn. Maar het vraagt wel wat vaardigheid om hem goed te kunnen besturen.

 • De vernieuwing van het zwembad

  31 mei 2023

  De werkzaamheden zijn nu echt begonnen! Als wethouder ben ik daarover zeer verheugd. Na een periode van zorgvuldige voorbereiding, gaat het project nu een nieuwe fase in. De aannemer bouwt een nieuwe betonnen zwembadbak. Een veilig en duurzaam zwembad, waar we tientallen jaren van gaan genieten.

 • Jongeren aan het woord

  17 mei 2023

  Laatst zag ik het programma 'Op weg naar het Lagerhuis', met de finale voor de beste speech en het beste debat. Jongeren van het voortgezet onderwijs hadden hun voorrondes gewonnen en stonden nu in de finale. Ik was zeer onder de indruk van hun indrukwekkende speeches en hun uitstekende debatvaardigheden. Dat is een belofte voor de toekomst! Ook raakte het me waar deze jongeren zich druk om maken: ze willen radicale keuzes maken voor een beter milieu en een meer rechtvaardige samenleving. Ik vond het verhelderend om hun meningen te horen en het zette me aan het denken.

 • Samen gaan we voor een duurzaam dorp

  26 april 2023

  Vorige maand heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de Duurzaamheidsagenda 2023-2026 vastgesteld. Dit is een belangrijke stap om ons te ontwikkelen tot een duurzaam dorp. Er ligt een grote opgave. We moeten leren anders om te gaan met onze energie en grondstoffen. Zoals astronaut André Kuipers het vanuit het ruimtestation ISS verwoordde: "We hebben maar één zo’n blauwe bol".

 • Even voorstellen

  19 april 2023

  Ik ben op 30 maart geïnstalleerd als burgemeester van Alblasserdam. In mijn eerste column wil ik me graag voorstellen.

 • Brede welvaart in Alblasserdam en regio

  12 april 2023

  Afgelopen woensdagmiddag 5 april mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst georganiseerd door de VZHG (Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten) om mee te praten over het verbeteren van de brede welvaart in de regio. Je hoort die term, brede welvaart, de laatste tijd wel vaker. Maar waar hebben we het dan precies over? En als we het eens zijn over wat het is… denken we als gemeenten dan dat we die ook kunnen verbeteren? Allereerst de eerste vraag, wat is brede welvaart?

 • Fit blijven in een fit & groen dorp

  29 maart 2023

  In mijn columns vertelde ik tot nu toe al over verschillende onderdelen van mijn portefeuille. De omgevingsvisie, lokale bedrijven en natuurlijk de grote opgaven op het gebied van wonen. Eén onderdeel dat tot nu toe niet aan bod kwam, is sport. Dat verandert vandaag!

 • Zero discrimination day

  09 augustus 2023

  Gisteren was het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. In het Engels heet het 'Zero discrimination day', naar nul discriminatie. Deze dag is in 1966 door de Verenigde Naties opgericht na een bloedbad bij een vredesdemonstratie tegen de apartheidswetten in Sharpeville in Zuid-Afrika. Wereldwijd wordt op deze dag stilgestaan bij de gevolgen van racisme en discriminatie en opgeroepen tot gelijke behandeling en tolerantie. In Alblasserdam willen we vanaf nu jaarlijks stilstaan bij deze dag.

 • Het goud van de samenleving

  15 maart 2023

  De lente staat voor de deur! Overal in grasvelden, tuinen en bermen komen de narcissen en krokussen weer op. Voorzichtig openen ze hun eerste bloemen en tonen ons hun gele, witte en paarse kleurenpracht. Aan de takken van de bomen is de eerste bloesem waar te nemen. En op de kinderboerderij zijn de eerste geiten lammeren geboren.

 • Praat mee over uw wijk en de toekomst

  08 maart 2023

  De Omgevingswet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen van nieuwe woningen of gebouwen. In deze wet worden bestaande regels samengevoegd en vereenvoudigd.

 • Van A naar B in de Drechtsteden

  15 februari 2023

  Afgelopen zomer, net nadat ik gestart was als wethouder, woonde ik een regionale Smart Delta Drechtsteden bijeenkomst bij waar weerman Gerrit Hiemstra sprak over klimaatverandering. Terwijl ik luisterde dacht ik, ja dit weet ik allemaal wel… we zijn druk bezig met initiatieven om uitstoot te beperken en ik hoef echt niet te horen dat het nog niet genoeg is. Maar niet lang daarna drong zijn verhaal pas echt tot mij door. Denken in algemene maatregelen van de overheid is makkelijk maar niet genoeg. Wat doe ik zelf als bijdrage aan een beter milieu en hoe verklein ik mijn eigen CO2 footprint?

 • Democratie

  08 februari 2023

  Deze week is Jan Willem Boersma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Alblasserdam. De afgelopen tijd heeft een vertrouwenscommissie een zorgvuldig sollicitatieproces doorgelopen. In de commissie zitten fractievoorzitters van partijen in onze gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. De gemeenteraad, de Alblasserdammers die door jullie als kiezers zijn gekozen, vergaderde hier maandag over en heeft een kandidaat voorgedragen. Die wordt 30 maart geïnstalleerd. Ik zie dit als een mooi democratisch proces.

 • Een gezond en duurzaam 2023

  18 januari 2023

  Uitzonderlijk warm, zo begon het nieuwe jaar 2023. En je hoort steeds vaker dat 'het weer uitzonderlijk' was. Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verandert ons klimaat. We krijgen vaker te maken met extremen in kou, warmte, droogte en regenval.

 • Lokale bedrijven met internationale uitstraling

  11 januari 2023

  Als je denkt aan een lokaal bedrijf met internationale uitstraling dan denk je al snel aan Oceanco. Toch zijn zij niet het enige bedrijf met een internationale klantenkring en een sterke lokale binding waar we als inwoners trots op mogen zijn.

 • Wisselende gezichten

  04 januari 2023

  Het nieuwe jaar is begonnen. 2023 kende een warme start! Qua temperatuur en vanwege de wijze waarop velen het nieuwe jaar feestelijk hebben ingeluid. Met veel siervuurwerk en oorverdovende knallen. Niet alles bleef heel. Een jaarwisseling dus met wisselende gezichten: vrolijk, feestelijk en (enigszins) bedroefd.