Feest voor iedereen

De jaarwisseling is traditioneel een feest bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Laten we als inwoners en bezoekers van Alblasserdam deze traditie op gezellige wijze vieren met oog voor elkaar. En door rekening met elkaar te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor de dieren.

Als u overlast ervaart van het vuurwerk, dan kunt u dit melden via handhaving@alblasserdam.nl. De realiteit is wel dat het voor de politie of een BOA lastig is om iemand op heterdaad te betrappen bij het afsteken van vuurwerk en het veroorzaken van overlast. Waarom zou u dan toch een melding doen? Door uw melding kunnen wij de plekken waar overlast ervaren wordt in kaart brengen, zodat onze BOA’s, politie en jongerenwerkers heel gericht aandacht kunnen besteden aan deze plekken. 

Bovenal wil ik een oproep doen aan alle ouders en verzorgers van jongeren die graag vuurwerk afsteken. Ga met elkaar het gesprek aan en geef aan dat het afsteken van vuurwerk voor 31 december strafbaar is. Vraag uw kind om met oud en nieuw vuurwerk veilig af te steken en rekening te houden met de kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld in de Waard en de Alblashof) en de dieren (o.a. op de kinderboerderij en de manage). Uit eigen ervaring weet ik dat het lastig is om je kinderen hierop aan te spreken. Toch raad ik u aan om het gesprek met uw kind aan te gaan en vragen te stellen, zodat u kunt inspelen op juist die onderwerpen die leven bij uw kind. 

Ik wens u alvast goede Kerstdagen toe en een voorspoedig Nieuwjaar. Maak er een mooi, gezellig en veilig feest van met elkaar!  En kijk juist met de feestdagen ook om naar mensen in uw buurt die alleen zijn of voor wie deze periode een moeilijke tijd is.

Jan Willem Boersma
Burgemeester