100 + 65 dagen burgemeester

Het is een goede gewoonte dat een nieuwe burgemeester na 100 dagen terugkijkt op die eerste periode én daar iets over vertelt. Omdat dit moment aan het begin van de zomervakantie was, doe ik dat nu, na de vakantieperiode. Ik kijk terug op inmiddels 167 dagen. Dat betekent dat ik inmiddels al ruim 5 maanden burgemeester ben van Alblasserdam!

Ik heb veel plezier in deze functie. Ik geniet van de grote diversiteit in het werk, het contact met bewoners en ondernemers, het politieke debat, de directheid van Alblasserdammers en de verhalen die mensen delen. Bezoeken aan 60- en 65-jarige huwelijken vind ik inspirerend. Ze geven een beeld van de levens van mensen die vaak al heel lang in Alblasserdam wonen.

Ik heb op verschillende manieren kennisgemaakt met Alblasserdam en Alblasserdammers. Door middel van #PraatjeEnPlaatje ben ik uitgenodigd door Alblasserdammers, organisaties en verenigingen. Dat was een brede kennismaking met sportverenigingen (bijvoorbeeld met KDO, de IJsvereniging, Atletiekvereniging, Karate Instituut), een lokale kunstenaar, de speeltuinvereniging, wijkgemeenten van de PKN, MiniMaatjes, Jeugdland, de Blomhoeve, Alblasserdammers met een fysieke beperking, Klok Radio, ondernemersverenigingen en winkeliers, bedrijven zoals BCTN, Maat Transport, OceAnco, FN steel en Werelderfgoed Kinderdijk.

Naast #PraatjeEnPlaatje heb ik ook kennisgemaakt met een aantal kerken en was ik bij het Predikantenoverleg. Ik ben in twee klassen van de Beukelmanschool op bezoek geweest. Ik genoot van de openhartige vragen van de kinderen, zoals: “Welke auto rijdt u?” Ik heb een bezoek gebracht aan hospice De Cirkel in Papendrecht en heb kennisgemaakt met burgemeesters van de buurgemeenten. Ook maakte ik kennis met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis en lokale journalisten. Met alle wethouders heb ik een rondje door het dorp gelopen, waarbij zij mij hebben laten kennismaken met organisaties, locaties en gebiedsontwikkelingen in Alblasserdam.

Er waren meerdere incidenten en heftige gebeurtenissen waar ik als burgemeester nauw bij betrokken was. Op 6 mei dachten we terug aan het scooterongeluk waarbij Esmée en Ilse omkwamen en aan het verschrikkelijke incident dat plaatsvond op zorgboerderij Tro Tardi, waarbij Nathalie en Ann-Sofie omkwamen. Nog steeds is het verdriet en gemis voelbaar. De rechtszaak over de schietpartij maakte veel emoties los in ons dorp. Ook de verdrinking van een 13-jarig meisje in het Lammetjeswiel maakte veel indruk. En onlangs werd het bedrijfspand van Bon Bon door een grote brand verwoest. Bij deze gebeurtenissen was het mooi om te zien dat er veel betrokkenheid is, dat verdriet wordt gedeeld en steun wordt gegeven. 

Dit is een selectie van wat ik in de eerste maanden heb gezien en heb meegemaakt. Op X (Twitter) @BgmAlblasserdam deel ik regelmatig waar ik ben geweest. 

Collage 100 dagen

Wat is me opgevallen? 

Alblasserdam is een prachtig dorp. Het is een dorp waar veel mensen elkaar nog kennen en met elkaar meeleven, waar veel activiteiten worden georganiseerd door kerken, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties en waar nog veel naar elkaar omgekeken wordt. Familie speelt een belangrijke rol. Bij mijn kennismaking is het me opgevallen dat er een groot aantal bedrijven is dat binnen families van generatie op generatie over gaat en dat meerdere families zeer actief zijn in het verenigingsleven. Ook in Alblasserdam wordt het lastiger om vrijwilligers te vinden, maar er wordt nog wel heel veel binnen verenigingen gedaan door vrijwilligers. Dat is mooi om te zien. Het is ook een dorp waar veel mooie bedrijven gevestigd zijn, waar een ruim aanbod is van winkels en waar polder en randstad elkaar ontmoeten. 

Ik heb de afgelopen maanden veel verhalen gehoord over Alblasserdam. Fijn, dat veel mensen hun verhalen ook wilden delen. Dat waren positieve ervaringen, maar ook verdrietige dingen en zaken waar een aantal van u zich zorgen over maakt. Ook de komende periode blijf ik graag in gesprek en wil ik graag horen wat u bezighoudt.

Wat wil ik als eerste oppakken?

We zijn hard op zoek naar een woning in Alblasserdam. Als gezin willen we graag onze plek in het dorp gaan innemen en onderdeel worden van de lokale samenleving. Dat maakt het ook makkelijker om mijn gezicht te laten zien en om aanspreekbaar te zijn. We hopen zo snel als mogelijk te kunnen verhuizen. 

Ik zal de komende periode mijn best doen om in gesprek te blijven gaan met inwoners die het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt, het niet eens zijn met bepaalde veranderingen of beslissingen of die zich zorgen maken over veranderingen in ons dorp. Er zijn uiteenlopende overtuigingen en meningen in ons dorp. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven. 

Tijdens de vele gesprekken heb ik ook gemerkt dat we in Alblasserdam respect hebben voor ieders overtuiging. Laten we dit koesteren en met elkaar blijven praten onze vragen, verwondering en opvattingen. Wij zijn hier verdraagzaam. Als burgemeester ben ik daar trots op. Ik wil uw aandacht en medewerking vragen om deze fijne leefomgeving met elkaar te blijven waarderen.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid wil ik een nieuw veiligheidsbeleid aan de gemeenteraad voorleggen. Hierin is aandacht voor preventie jeugd. Dat is een thema dat mij na aan het hart ligt. Jongeren zijn kwetsbaar voor criminaliteit. Ik wil graag oplossingen bedenken om jongeren een goede kans te geven om te slagen in onze maatschappij. Ook vind ik de verbinding tussen zorg en veiligheid belangrijk. Mensen maken vaker verkeerde, criminele keuzes als zij in hun persoonlijke situatie geen uitweg meer zien. In ons dorp hebben we een prachtig zorgsysteem via Het Brughuis. De afgelopen maanden heb ik al een aantal keer gezien dat de ambtenaren op het gebied van veiligheid en zorgspecialisten elkaar weten te vinden. 

Het nieuwe veiligheidsbeleid moet ook een aanpak bevatten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, net als de aanpak van woonoverlast en handhaving. Deze thema’s hebben de komende jaren aandacht nodig. De ervaring die ik heb opgedaan in mijn vorige banen in het veiligheidsdomein zorgen ervoor dat ik voor Alblasserdam een verschil wil maken op dit onderwerp.  Er zijn de afgelopen maanden namelijk meerdere incidenten en heftige gebeurtenissen geweest in Alblasserdam. Het is belangrijk om ons dorp veilig te houden en samen te werken aan een dorp waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan thuis voelen. 

Cado&Zo2

Afronding #PraatjeEnPlaatje

Met deze column rond ik mijn inwerktraject #PraatjeEnPlaatje af. Als u mij iets wilt laten zien of ergens over wilt spreken, dan blijft mijn deur natuurlijk open staan. Ik heb nog genoeg te ontdekken en er zijn nog genoeg mensen en organisaties waar ik kennis mee wil maken. Aan het begin van #PraatjeEenPlaatje heb ik beloofd dat de foto of het gesprek dat de meeste indruk zou maken, beloond zou worden met de Polaroidcamera waar ik mee op pad was. Afgelopen maandag heb ik de camera overhandigd aan de winkel Cado & Zo, net buiten Makado. Soms maken de kortste bezoeken de meeste indruk. Deze winkel is een bijzondere plek in ons dorp. Zij denken daar niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. Ik denk dat zij de camera goed kunnen gebruiken om de mooie momenten die zij samen meemaken vast te leggen. Bij mijn kennismakingsbezoek aan de winkel hadden zij ook een mooie attentie voor mij gemaakt, die nu een plekje heeft in mijn huis.

Jan Willem Boersma
Burgemeester