Even voorstellen

Ik ben op 30 maart geïnstalleerd als burgemeester van Alblasserdam. In mijn eerste column wil ik me graag voorstellen.

Ik ben Jan Willem Boersma, bijna 30 jaar getrouwd met Marieke en vader van Melina (23), Vincent (19) en Sabine (16). We wonen ruim 25 jaar in Dordrecht en hopen zo snel als mogelijk in Alblasserdam te gaan wonen. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt als adviseur bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), bij de gemeente Schiedam, bij het ministerie van Justitie en bij het Openbaar Ministerie. Ik ben ooit mijn loopbaan begonnen in de Hoeksche Waard. In Dordrecht ben ik 9 jaar actief geweest als commissielid en als gemeenteraadslid. Daarbij heb ik me vooral ingezet voor een goede jeugdzorg, het bestrijden van armoede, een goede zorg voor ouderen en de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.

Alblasserdam presenteerde zichzelf bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester als nuchter, bescheiden, zelfbewust en gericht op samenwerking. Dat past ook bij mij en daarom passen we denk ik goed bij elkaar. We zijn onderdeel van meerdere regio’s die kansen bieden voor woningbouw, economische ontwikkelingen en samenwerking in jeugdzorg, WMO, werk, veiligheid en kennis. Er is natuur, er is cultuur, er stromen rivieren, er zijn weilanden en dat allemaal midden in de Randstad. En bovenal is er nog een hechte gemeenschap die er voor elkaar is in tijden van diep verdriet. Dat heeft u in de afgelopen jaren laten zien. Het is dan ook geen wonder dat ik afgelopen maanden steeds meer verliefd werd op Alblasserdam. Ik heb er veel zin in om de komende zes jaar aan de slag te gaan en elkaar goed te leren kennen. 

Ik wil graag een burgemeester voor alle Alblasserdammers zijn. Ik wil zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Ik zal goed luisteren naar wat u te zeggen hebt. En ik zal er zijn op de momenten wanneer het spannend, verdrietig of vrolijk is. U vroeg ook een burgemeester die de verbinding zoekt met inwoners die de overheid mijden, vaak omdat ze het vertrouwen verloren zijn. Ik ga me inzetten om die verbinding te zoeken en het contact weer aan te gaan. Verbinding komt altijd van twee kanten. We hebben een heel diverse gemeente, met verschillende opvattingen, verschillende geloven, verschil in geaardheid en verschil in afkomst. We mogen fundamenteel met elkaar van mening verschillen. Als we maar op een respectvolle manier met elkaar omgaan, in gesprek blijven en samenleven. Daar wil ik als burgemeester de komende jaren aan bijdragen. 

Ik zal me hard maken voor de veiligheid en leefbaarheid. Het is nu belangrijk om te investeren in onze jongeren, in wijken en buurten die veilig en leefbaar blijven en in barrières om criminaliteit tegen te gaan. Verder wil ik me als burgemeester inzetten voor een overheid die dienstbaar, betrouwbaar en mensgericht is.

Ik kijk ernaar uit om kennis te maken en om u en jullie te ontmoeten. Daarvoor laat ik me graag uitnodigen voor een #PraatjeEnPlaatje. Nodig me uit voor een plaatje van een plek in Alblasserdam waar u trots op bent, of voor een praatje met een persoon of organisatie die ik echt moet ontmoeten. Nodig me ook uit op plekken waar u zich zorgen over maakt. Ook dan kom ik graag langs om daarover te praten en samen te zoeken naar oplossingen.

Ik heb bij de installatie de ambtseed afgelegd waarin ik heb uitgesproken dat ik me afhankelijk weet van Gods hulp. In dat vertrouwen en met dat persoonlijke gebed kan ik deze taak beginnen.

Burgemeester Jan Willem Boersma