Samen werken aan een groen en fit dorp

De uitslag van de landelijke verkiezingen maakt duidelijk dat de landelijke politiek momenteel veel te ver van de dagelijks problemen van inwoners staat. Naast wethouder ben ik ook lid van een partij die landelijk flink verloren heeft tijdens deze verkiezingen. En dat trek ik me aan.

Maar wat betekent deze verkiezingsuitslag nu precies voor ons dorp? Kunnen en willen wij als lokaal bestuur de dingen anders doen? En zo ja, hoe? Het is mij in ieder geval duidelijk dat er ook onvrede is onder onze inwoners. Als bestuurder loop ik hier niet voor weg. Graag wil ik vaker in gesprek met en luisteren naar inwoners om nog beter te begrijpen wat er speelt.

Als college zijn we nu 1,5 jaar aan de slag met concrete plannen voor het dorp. We willen een groen en fit dorp in de polder zijn. Een dorp waar het in de toekomst voor alle inwoners fijn wonen is. We werken aan nieuwe woningbouw op verschillende locaties zoals het oude wipmolen terrein, Haven Zuid en het Kloos-terrein.

Wat betreft huisvesting voor statushouders, jongeren en spoedzoekers, leveren we onze bijdrage aan de oplossing van een landelijk probleem. Het genomen locatiebesluit bij de Loopplank heeft bij omwonenden voor veel onvrede gezorgd. Ook hier willen we luisteren naar inwoners en willen we oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen.

Verder werken we aan de klimaat- en milieutransitie bij de aanpak van bestaande wijken. Komend jaar is dat de Staatsliedenbuurt. We zetten ook mooie stappen op het sociale domein bij de doorontwikkeling van het Brughuis. De bedrijvigheid neemt toe. Eind november hebben we het bedrijf Peute vanuit Dordrecht in Alblasserdam mogen verwelkomen. Dit is het resultaat van goede regionale samenwerking en gaat zorgen voor extra werkgelegenheid in het dorp. 

Werken aan het dorp doe je nooit als college alleen. We blijven in gesprek met inwoners, samen met de gemeenteraad en met de medewerkers op de Rederij. Daarnaast heeft Alblasserdam veel maatschappelijke partners en vrijwilligers die zich inzetten om mooie initiatieven werkelijkheid te maken.

Alle inwoners en partners van Alblasserdam wil ik voor hun inzet bedanken. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en voor het nieuwe jaar de energie en ambitie om de mouwen op te stropen en mee te werken aan mooie nieuwe initiatieven.  

Groet,
Ramon Pardo
Wethouder

Ramon Pardo