Kansrijk Praktijkleren Alblasserdam

Sommige vragen zijn van alle tijden, zoals: hoe laat je iedereen meedoen in onze samenleving? Ook de mensen die aan de rand staan of zich buitengesloten voelen? We zeggen immers steeds: sámen zijn we Alblasserdam. Daarom willen we als gemeente een veilige omgeving bieden waarin iedereen kan meedoen. Dat begint met elkaar zien en accepteren. Daarnaast willen we iedereen de kans bieden om talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Afgelopen maand hebben we in Landvast de kick-off gehad van Kansrijk Praktijkleren Alblasserdam. Dit project heeft het doel om in de komende 4 jaar minimaal 100 inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan een bedrijf in de buurt. Daarnaast volgen ze een gratis opleiding. Na de opleiding is het de bedoeling dat zij een vaste baan krijgen bij het bedrijf. 

We werken voor dit project samen met bedrijven en het onderwijs. De 1-jarige gratis opleiding is op instapniveau MBO-1. Dit is bedoeld voor mensen die nog geen vakopleiding hebben. Het Da Vinci College verzorgt deze opleiding 1 dag per week in Alblasserdam. Op deze manier zijn werk én opleiding dichtbij. 

Het bedrijf Peute opent op het oude terrein van NedStaal eind november zijn deuren. In het pand zijn twee klaslokalen ingericht. Hier gaan de studenten die bij verschillende bedrijven werken hun lessen volgen. Na het eerste jaar ronden de studenten de opleiding af met een diploma en/of certificaten.  

Vanuit de gemeente hebben we met veel lokale bedrijven gesproken over de leerwerkplekken. Ik ben trots op het grote aantal bedrijven dat hieraan meewerkt. Het begeleiden van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt is echt maatwerk. Het vereist een extra tijd en inzet van iedereen in het bedrijf. De ervaring is dat, met de juiste begeleiding vanuit het bedrijf, deze nieuwe medewerkers juist langer bij een bedrijf blijven werken. 

Kansrijk Praktijkleren is onderdeel van de Regiodeal Drechtsteden Gorinchem. Het draagt bij aan het vergroten van de brede welvaart in de regio. Vanuit het rijk is via de Regiodeal geld beschikbaar gesteld. Betekent dit dat het na 4 jaar stopt? Wat ons betreft zeker niet. Vanuit deze start wordt nagedacht over een leerlijn van MBO-1 naar niveau 2, 3 en zelfs 4. Voor medewerkers van bedrijven wordt het dan makkelijker om te blijven doorleren. We willen bedrijven van Kinderdijk tot Sliedrecht gaan betrekken. Zo willen we kansen bieden in veel verschillende sectoren zoals techniek, retail, logistiek en zorg. 

Het succes van dit project valt of staat niet alleen met de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en de gemeente. Dit is een project van de hele samenleving. We zoeken daarom genoeg studenten. Weet jij nog niet wat je het komend jaar gaat doen en lijkt dit je wat? Je kunt je aanmelden via kansrijk@alblasserdam.nl.

Ramon Pardo
Wethouder

Ramon Pardo