Jongeren aan het woord

Laatst zag ik het programma 'Op weg naar het Lagerhuis', met de finale voor de beste speech en het beste debat. Jongeren van het voortgezet onderwijs hadden hun voorrondes gewonnen en stonden nu in de finale. Ik was zeer onder de indruk van hun indrukwekkende speeches en hun uitstekende debatvaardigheden. Dat is een belofte voor de toekomst! Ook raakte het me waar deze jongeren zich druk om maken: ze willen radicale keuzes maken voor een beter milieu en een meer rechtvaardige samenleving. Ik vond het verhelderend om hun meningen te horen en het zette me aan het denken.

In debat met jongeren in Alblasserdam

Daarom ben ik ook zo blij dat we op 30 mei aanstaande in Alblasserdam een bijzondere avond hebben. Jongeren uit ons dorp gaan in debat met onze gemeenteraadsleden onder leiding van een echte debatleider. Dit is tevens de afsluiting van een nieuw traject 'Young leaders', dat ons jongerenwerk Jeugdpunt uitvoert. Er zijn stellingen over jongeren en de gemeenteraad, jeugdparticipatie bij jeugdhulp en voorzieningen voor jongeren in Alblasserdam. Ik kijk er enorm naar uit om deze debatten te volgen en met name om de stem van de jongeren te horen. Wat vinden zij belangrijk, wat drijft hen en hoe kijken ze aan tegen hun leven in Alblasserdam?

Elke stem horen

Als college hebben we in ons coalitieakkoord geschreven dat we graag naar alle Alblasserdammers willen luisteren. Sommige inwoners laten hun stem snel horen, anderen stappen niet makkelijk naar voren. We weten dat sommigen het opgegeven hebben om in gesprek te gaan met de overheid, vaak door teleurstellende ervaringen. In onze samenleving waar polarisatie leidt tot vervreemding van elkaar is zelfs een Sire-campagne op radio en tv: "Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?" Het is de uitdaging om op 30 mei naar elkaar te luisteren en elkaar oprecht te horen. 

Elkaar niet verliezen

Want een stem stemt af op die van jou, en je merkt het werkt. 
Op naar een mooie debatavond tussen jong en oud. 
Op naar een toekomst waar we luisteren naar elkaar. 
Op naar een wereld waar we elkaar niet verliezen.

Margreet de Deugd
Wethouder

Wethouder Margreet de Deugd-Bos