Energie, nu en in de toekomst

Energie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Gas om op te koken en om onze huizen te verwarmen. Elektriciteit om de lamp aan te doen, tv te kijken of je telefoon op te laden. Energie is er (vrijwel) altijd en storingen zijn zeldzaam.

Energietransitie 

Maar blijft dat zo? We moeten in 2050 van het gas af en we stappen over op duurzame alternatieven. Vaak is dat een elektrische oplossing. Bijvoorbeeld een warmtepomp in huis of een elektrische auto. Ons stroomnet wordt daardoor steeds zwaarder belast en moet dringend worden uitgebreid. Er zijn ook andere oplossingen, zoals een collectief warmtenet of waterstof voor de industrie. En de (tijdelijke) opslag van energie wordt steeds belangrijker. Want we hebben ook energie nodig als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Kortom, ons hele energiesysteem gaat de komende jaren op de schop.   

Besparen 

De eerste stap in deze transitie is energiebesparing. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan bewuster omgaan met de thermostaat en het isoleren van onze woningen en bedrijfspanden. Door goede isolatie heb je niet alleen minder energie nodig, maar de energiekosten gaan ook omlaag en het comfort in de woning neemt toe. Gelukkig zijn veel Alblasserdammers hier al mee bezig.  

Lokale aanpak 

Sommige inwoners hebben onvoldoende financiële middelen om zelf hun woning te isoleren. Daarom lanceren we in 2024 de lokale isolatie aanpak. We richten ons daarbij met name op huiseigenaren met oudere, slecht geïsoleerde woningen en een smalle beurs. Door (financiële) middelen beschikbaar te stellen en hen te ontzorgen, krijgen ze de mogelijkheid om hun huis te isoleren en hun maandelijkse energiekosten te verlagen. We maken hiervoor dankbaar gebruik van middelen die uit Den Haag komen.  

Daarnaast werken we in de energietransitie nauw samen met allerlei partners, zoals Woonkracht10, Stedin en HVC. En in de regio Drechtsteden hebben we afspraken vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Ook is er een Transitievisie Warmte voor Alblasserdam. Daarin is per wijk aangegeven hoe de huizen in de toekomst kunnen worden verwarmd. Kortom, we werken als gemeente op veel verschillende manieren aan de energietransitie. 

Ik wens u goede kerstdagen en een gezond en energiek 2024! 

Marten Japenga,
Wethouder duurzaamheid 

Wethouder Marten Japenga