Columns college

De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

  • 2024

    Lees de columns uit 2024.

  • 2023

    Lees de columns uit 2023.