Ruim 150 huizen erbij

Hoe was uw zomer? Ik heb genoten van de vakantieperiode en het reces. Na een druk eerste jaar als wethouder, kon ik de accu weer even goed opladen. Ook heb ik de tijd genomen om alvast vooruit te blikken. Want er staat veel op planning dit najaar!

Meer huizen

Het is duidelijk: er zijn te weinig woningen in Nederland. Als wethouder wonen in Alblasserdam maak ik me daarom sterk voor woningbouwprojecten in ons dorp. Ons coalitieprogramma bevat ambitieuze plannen op het gebied van wonen. We willen verschillende grote en kleine projecten oppakken. Zo werken we er naartoe dat iedereen een passende woning kan vinden in ons dorp.

Zuidelijk Havengebied

Een van de belangrijkste projecten voor Alblasserdam is de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. Dit project bestaat uit een gevarieerd aanbod van 152 woningen. Er komen koopappartementen, huurappartementen, sociale huurappartementen en eengezinswoningen. In het plan zit ook een parkeergarage en op de begane grond komen bedrijven en horeca. Al met al een waardevolle toevoeging aan de woningvoorraad in ons dorp.

Een goed plan maken voor deze plek, die al 15 jaar onderwerp is van plannenmakerij, is niet makkelijk. Sceptici zullen misschien zeggen: ‘Eerst zien, dan geloven’. Toch geloof ik dat het dit keer écht gaat lukken. Een belangrijke reden daarvoor is het uitgebreide participatietraject dat we hebben gevolgd. 

Participatie

In verschillende fases van het project heeft de ontwikkelaar inloopavonden georganiseerd. De derde inloopavond was gisteren. Tijdens zo’n avond kunnen inwoners en ondernemers de concept-plannen bekijken en hun reactie geven. Ook hebben we diverse gesprekken gevoerd met omliggende ondernemers en bewoners van het Zuiderstek. Zo kwam bijvoorbeeld op tafel dat Oceanco een lang gekoesterde wens heeft om een derde loods, nieuwe opslagruimte en kantoren te bouwen. Daar hebben we in de planvorming nu al rekening mee gehouden. 

Zo zijn we tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan gekomen, dat binnenkort wordt vastgesteld in de gemeenteraad. We hebben dus nog een paar spannende maanden te gaan, maar ik kijk nu al uit naar het moment dat de graafmachines het terrein op rijden.
 
Freek de Gier,
Wethouder wonen en ruimtelijke ordening

Wethouder Freek de Gier