Wisselende gezichten

Het nieuwe jaar is begonnen. 2023 kende een warme start! Qua temperatuur en vanwege de wijze waarop velen het nieuwe jaar feestelijk hebben ingeluid. Met veel siervuurwerk en oorverdovende knallen. Niet alles bleef heel. Een jaarwisseling dus met wisselende gezichten: vrolijk, feestelijk en (enigszins) bedroefd.

Een korte terugblik

In mijn interview in de kerstspecial 2022 van deze krant liet ik al optekenen dat ook 2022 een jaar was met verschillende gezichten. Corona, de aankondiging om te stoppen als burgemeester, het schietincident, het verkeersongeval, een omvangrijk zedendelict, energiearmoede, een gesloten zwembad en de noodzakelijke opvang van oorlogsvluchtelingen. Maar ook: de veerkracht van ondernemers, feesten die eindelijk weer gehouden konden worden, politieke stabiliteit en de ruimhartige hulp die er telkens weer komt vanuit de Alblasserdamse bevolking voor mensen in nood, armoede of eenzaamheid.


Samen zijn wij Alblasserdam

Wat ook wisselde in maart 2022 waren de gezichten in het gemeentebestuur. Drie nieuwe raadsleden, twee teruggekeerde oud raadsleden en veertien herkozenen. In juni volgden vier nieuwe gezichten, althans in de rol van wethouders. Drie raadsleden verwisselden hun zetel in de raad voor de bestuursverantwoordelijkheid in het college en werden versterkt met de komst van een ervaren wethouder van buiten, uit Ridderkerk. Wisselende gezichten dus, een nieuwe coalitie volgde. In een nieuwe, niet eerder in Alblasserdam gepresenteerde samenstelling. Onder het motto “Samen zijn wij Alblasserdam” is het college, de coalitie en de gemeenteraad gestart aan de nieuwe periode. Voor 2023 ligt er een uitvoeringsprogramma met stevige ambities om punten te zetten. Moeilijke dossiers verder te brengen en af te ronden. Ik zie met u uit naar de resultaten die tot stand komen in een bijna altijd eendrachtig Alblasserdam. Iets waarop we trots mogen zijn en waar anderen met bewondering naar kijken. Een ambitie om vast te houden: eendrachtig, transparant en verantwoord onze mooie gemeente besturen.


Overdragen en afscheid nemen

Wisselende gezichten zullen er ook zijn in 2023. Op 11 januari hopen de wethouders en ik velen van u de hand te schudden bij de NIEUWJAARSBIJEENKOMST, vanaf 19.00 uur in Landvast. Een mooi moment ook om later die avond in alle openheid van u, fijne Alblasserdammers, afscheid te nemen. Op 31 januari 2023 draag ik de ambtsketen en de voorzittershamer over. Op 30 maart wordt de nieuwe kroonbenoemde burgemeester verwacht. En in de tussentijd zal het burgemeesterschap worden waargenomen. Op gepaste Alblasserdamse wijze. Wisselende gezichten dus!
Wat resteert is een maand van overdragen en afscheid nemen. Met dubbele gevoelens. Zeven en een half jaar zijn voorbij gevlogen. Er is veel gebeurd. Aan velen ben ik gehecht geraakt. Iets wat wederzijds was, zo blijkt mij de afgelopen weken. Dubbele gevoelens ook over hoe vreselijke dingen en mooie dingen bij elkaar komen in zo’n periode. 2022 was geen model jaar. Het was een jaar met wisselende gezichten. Door lief en leed te delen is Alblasserdam nader tot elkaar gekomen. Een tegelijk troostende als bemoedigende gedachte die perspectief biedt voor 2023.

Ik wens u voor 2023 goede gezondheid, voorspoed, hoop, geloof en liefde toe. En nieuwe (ver) gezichten!


Het ga u goed!

Jaap Paans, uw burgemeester