Groen Alblasserdam

Het huizentekort is een ‘hot topic’ en ook in Alblasserdam willen we woningen bijbouwen. Daar wordt stevig aan gewerkt. Tegelijk wil ik in deze column een lans breken voor het groen. Want we moeten ook kunnen blijven ademen. Daarvoor is voldoende goede, gezonde en groene ruimte nodig.

Stem

Het belang van genoeg groen voor een gezonde leefomgeving, is niet altijd even goed hoorbaar. Gelukkig zijn er allerlei groepen die voor de natuur een stem geven. Denk bijvoorbeeld aan actieve inwoners, belangengroepen en medewerkers van de gemeente. Het is vervolgens aan de gemeenteraad, onze volksvertegenwoordiging, om de verschillende belangen goed af te wegen en keuzes te maken. 

Polder Blokweer

Eerder is gekozen voor het accent ‘fit en groen’ in Alblasserdam. Dat is mooi, want zo werken we samen toe naar een toekomstbestendig dorp. En al heel veel inwoners leveren daaraan een bijdrage. Zo vierde de wijkgroep Polder Blokweer onlangs haar 40e verjaardag. Dat hebben we samen in de wijk gevierd. En we hopen dat we met elkaar nog heel wat jaren in goed constructief overleg het beste voor de wijk kunnen zoeken. 

Groene Long

Ook stichting de Groene Long is een belangrijke partner van de gemeente. Bestuur en vrijwilligers van deze stichting zijn zeer actief om het belang van het groen in Alblasserdam te dienen. Ik wil benadrukken dat dit van groot belang is voor het dorp en ik wil ook mijn waardering uitspreken voor hun inzet. 

Sinds dit jaar hebben we een begin gemaakt met gestructureerd overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We willen elkaar beter leren kennen, elkaar tijdig informeren en van elkaar weten wat belangrijk is. Ik realiseer me ook dat er soms tegengestelde belangen zijn. We zullen het niet altijd over alles eens zijn, maar dat hoort erbij. Ik zie het al als grote winst dat we met elkaar het gesprek voeren en elkaars standpunten beter begrijpen. Zo kunnen we samen nog beter vorm geven aan een groen en leefbaar, een fit en groen dorp!

Marten Japenga
Wethouder

Wethouder Marten Japenga