Contact

In verband met de renovatie van het gemeentehuis is deze gesloten vanaf 4 januari 2018. De leden van het gemeentebestuur en medewerkers werken op verschillende locaties in de Alblasserdamse samenleving. Heeft u een afspraak met een medewerker of bestuurder van de gemeente? Informeer dan vooraf op welke locatie uw afspraak is.

Bezoekadres Gemeentewinkel

Gemeente Alblasserdam
Cortgene 9a
2951 EA  Alblasserdam

Let op: in de Gemeentewinkel betaalt u alleen met pin. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak.

Maak een afspraak 

Postadres en telefoonnummer gemeente

Postadres
Gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Telefoonnummer
Het gemeentehuis is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

  • 14 078 (telefoonnummer met 5 cijfers)
  • +31 78 770 8301 (vanuit het buitenland). U wordt dan doorgeschakeld naar 14 078.
Openingstijden

Aan onze balies bent u met afspraak welkom op:

maandag en woensdag: 14.00 – 19.30 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00 – 12.00 uur

In 2019 is de Gemeentewinkel gesloten op:

  • 25 en 26 december, 1e en 2e Kerstdag
  • 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag
  • het hele jaar door op zaterdag en zondag
Contactformulier

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Geef ze dan door met het contactformulier

Meldpunt openbare ruimte

Wilt u online een melding doen bij de gemeente?

Media

Voor persvragen neemt u contact op met het team Communicatie van de gemeente. Dit team is per mail bereikbaar via communicatie@alblasserdam.nl of telefonisch via 14078

Contact met het college van B en W

Wilt u één van de leden van het college spreken over een onderwerp uit hun portefeuille of uitnodigen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het bestuur, bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl, met een duidelijke omschrijving van uw vraag of uitnodiging. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt het bestuurssecretariaat ook bellen via telefoonnummer 14078.

Het postadres van het college is:
Gemeente Alblasserdam
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Contact met de gemeenteraad

Heeft u vragen over bijvoorbeeld inspreken, vergaderstukken of vergaderdata van de gemeenteraad? Bel met de raadsgriffie via 14078, of mail naar griffier@alblasserdam.nl

Het postadres van de gemeenteraad en raadscommissies is:
Gemeenteraad Alblasserdam
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Betalen aan de gemeente

Betalingen aan de gemeente Alblasserdam doet u via het bankrekeningnummer  NL31 BNGH 0285 0001 52.