Contact

Aangescherpte maatregel rondom coronavirus

Onze gemeentewinkel is door de aangescherpte maatregel rondom het coronavirus voorlopig tot 29 april beperkt open en op woensdag dicht.Op de productpagina's leest u of u op afspraak naar de gemeentewinkel kunt komen. Leest u daarop geen informatie? Probeer dan uw product online te regelen of wacht tot deze maatregel vervalt.

Van de overige medewerkers van het gemeentehuis werken de meesten vanuit huis. Ook aan de receptie is niemand aanwezig. Als u een afspraak hebt of iemand wilt spreken, bel dan eerst of diegene aanwezig is.  

Renovatie gemeentehuis

In verband met de renovatie van het gemeentehuis is deze gesloten vanaf 4 januari 2018. De leden van het gemeentebestuur en medewerkers werken op verschillende locaties in de Alblasserdamse samenleving. Heeft u een afspraak met een medewerker of bestuurder van de gemeente? Informeer dan vooraf op welke locatie uw afspraak is.

Bezoekadres Gemeentewinkel

Gemeente Alblasserdam
Cortgene 9a
2951 EA  Alblasserdam

Let op: in de Gemeentewinkel betaalt u alleen met pin. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak.

Maak een afspraak 

Postadres en telefoonnummer gemeente

Postadres
Gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Telefoonnummer
Het gemeentehuis is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

 • 14 078 (telefoonnummer met 5 cijfers)
 • +31 78 770 8301 (vanuit het buitenland). U wordt dan doorgeschakeld naar 14 078.
Openingstijden

Onze gemeentewinkel is door de aangescherpte maatregel rondom het coronavirus voorlopig tot 29 april beperkt open en op woensdag dicht.

Aan onze balies bent u met afspraak welkom op:

maandag en woensdag: 14.00 – 19.30 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00 – 12.00 uur

In 2020 is de Gemeentewinkel gesloten op:

 • vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
 • maandag 13 april, Paasmaandag
 • woensdag 22 april, Paardenmarkt
 • maandag 27 april, Koningsdag
 • maandag 4 mei vanaf 18.00 uur, Dodenherdenking
 • donderdag 21 mei, Pinkstermaandag
 • donderdag 24 december vanaf 16.00 uur, Kerstavond
 • vrijdag 25 december, 1e Kerstdag
 • donderdag 31 december vanaf 16.00 uur, Oudejaarsdag
 • het hele jaar door op zaterdag en zondag
Contactformulier

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Geef ze dan door met het contactformulier

Meldpunt openbare ruimte

Wilt u online een melding doen bij de gemeente?

Media

Voor persvragen neemt u contact op met het team Communicatie van de gemeente. Dit team is per mail bereikbaar via communicatie@alblasserdam.nl of telefonisch via 14078

Contact met het college van B en W

Wilt u één van de leden van het college spreken over een onderwerp uit hun portefeuille of uitnodigen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het bestuur, bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl, met een duidelijke omschrijving van uw vraag of uitnodiging. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt het bestuurssecretariaat ook bellen via telefoonnummer 14078.

Het postadres van het college is:
Gemeente Alblasserdam
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Contact met de gemeenteraad

Heeft u vragen over bijvoorbeeld inspreken, vergaderstukken of vergaderdata van de gemeenteraad? Bel met de raadsgriffie via 14078, of mail naar griffier@alblasserdam.nl

Het postadres van de gemeenteraad en raadscommissies is:
Gemeenteraad Alblasserdam
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Betalen aan de gemeente

Betalingen aan de gemeente Alblasserdam doet u via het bankrekeningnummer  NL31 BNGH 0285 0001 52.