Houd het (digitaal) veilig

Vorige week was de Week van de Veiligheid. Daarom stond op 12 oktober het mobiele medialab van de politie op het Raadhuisplein. De week stond in het teken van (online) veiligheid en vuurwerk. De politie, de Bibliotheek, Stichting Welzijn Alblasserdam, Woonkracht 10 en de gemeente Alblasserdam hadden samen met de Rabobank een programma voor jong en oud gemaakt.

Digitale veiligheid

’s Ochtends kwamen meer dan 100 kinderen uit groep 8 van verschillende basisscholen op bezoek. Wijkagenten, jeugdagenten en onze medewerker van Toezicht en Handhaving gingen met hen in gesprek over cyberpesten, sexting en vuurwerk. De digitale wereld brengt veel mooie dingen voor onze kinderen en jongeren. Maar het heeft ook een andere kant. Kinderen worden digitaal gepest. Dat kan heel ver gaan en kan grote gevolgen voor kinderen hebben.

Cyberpesten

Daarnaast zien we dat er naaktfoto’s via internet worden verspreid (sexting). Vooral onder jongeren die op de middelbare school zitten. Het is goed om kinderen al in groep 8 te wijzen op de gevaren en risico’s hiervan. Ook dit heeft namelijk grote en hele nare gevolgen. We besteden daarom veel aandacht aan deze onderwerpen. Het is belangrijk om ook als ouders met uw kinderen hierover te praten. Geef tips hoe zij op een veilige manier met de digitale wereld omgaan. En meldt het als uw kinderen met cyberpesten of met sexting in aanraking komen. De politie besteedt veel aandacht aan het voorkomen en opsporen hiervan. Ook het jongerenwerk spreekt hierover met jongeren. Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze kinderen en jongeren zich bewust zijn van de online risico’s en dat zij weerbaar zijn.

Phishing

Digitale veiligheid is natuurlijk niet alleen belangrijk voor jongeren. Ook voor 18-plussers is het belangrijk om alert te zijn. Zo wordt er regelmatig door criminelen geprobeerd om via phishing vertrouwelijke informatie te krijgen. Dit kan door een mail, whatsapp of een sms waarin u wordt gevraagd op een link te klikken. Deze link gaat naar een valse website. Hiermee wordt geldt of vertrouwelijke informatie gestolen. Ook hierbij geldt: wees voorzichtig en help elkaar om alert te blijven. 

Vuurwerk

Nu we richting het einde van het jaar gaan, zien we ook weer meer vuurwerk. Ook voor vuurwerk geldt: houd het veilig. Doe geen dingen die strafbaar zijn. En houd vooral ook rekening met elkaar.

De Week van de veiligheid helpt ons om onze veiligheid te versterken. In diezelfde week was veiligheid in andere delen van de wereld ver te zoeken. De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort. De terreur en de daaropvolgende oorlog in Israël zorgt ook voor veel onschuldige slachtoffers. Laten we, ieder vanuit onze eigen overtuiging, blijven bidden voor en werken aan vrede en veiligheid. 

Jan Willem Boersma,
Burgemeester

Burgemeester Jan Willem Boersma