Alle onderwerpen

 • B & W notulen

  De leden van het college vergaderen iedere dinsdag vanaf 09.30 uur over de lopende zaken die spelen binnen de gemeente. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag.

  De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk.

 • Beleid en regelgeving

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  De SGP, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gesloten.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Columns college

  De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Openbare bekendmakingen

 • Portefeuilleverdeling

  Sinds de SGP op 31 mei 2021 uit de coalitie stapte bestaat het college uit burgemeester en twee wethouders. Zij hebben de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld. Ook hebben zij per 1 juni 2021 taken van voormalig SGP-wethouder Peter Verheij op zich genomen.

 • Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling.

 • Ambtelijke organisatie

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

 • Vacatures

  De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met de Drechtstedengemeenten, onder andere op het gebied van vacatures en stageplaatsen.

 • Open data

 • Jaarwisseling 2020-2021

  Nog even en het is weer oud en nieuw. Door het coronavirus wordt het een jaarwisseling in kleine kring en zonder vuurwerk. Om de ziekenhuizen en handhavers niet nog meer te belasten heeft het kabinet vuurwerk dit jaar verboden. Het nieuwe jaar met veel familie en vrienden inluiden kan niet vanwege de kans op besmetting. De vuurwerkaanpak van vorig jaar, met maatregelen voor diverse groepen, blijft dan ook in de kast. Op deze pagina leest u meer over de bijzondere jaarwisseling van 2020-2021.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022