Alle onderwerpen

 • B & W notulen

  De leden van het college vergaderen iedere dinsdag vanaf 09.30 uur over de lopende zaken die spelen binnen de gemeente. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag.

  De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk.

 • Beleid en regelgeving

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  De SGP, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gesloten.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Columns college

  De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Openbare bekendmakingen

 • Portefeuilleverdeling

  Sinds de SGP op 31 mei 2021 uit de coalitie stapte bestaat het college uit burgemeester en twee wethouders. Zij hebben de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld. Ook hebben zij per 1 juni 2021 taken van voormalig SGP-wethouder Peter Verheij op zich genomen.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (WOB), regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Ambtelijke organisatie

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

 • Vacatures

  De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met de Drechtstedengemeenten, onder andere op het gebied van vacatures en stageplaatsen.

 • Open data

 • Jaarwisseling 2021-2022

  Door de lockdown en het vuurwerkverbod worden de feestdagen opnieuw anders dan we gewend zijn. Sommige dingen kunnen niet, maar gelukkig kan veel nog wel. Zoals genieten van de kerstsfeer in huis, een wandeling maken in de natuur of de jaarwisseling vieren met champagne en een oliebol. Laten we van de feestdagen lichtpuntjes maken aan het einde van een soms lastig jaar. Wij hopen u een handje te helpen met de informatie op deze pagina. Geniet binnen de maatregelen en wees, als het even kan, een lichtpuntje voor elkaar.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022