Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Alle onderwerpen

 • B & W notulen

  De leden van het college vergaderen iedere dinsdag vanaf 09.30 uur over de lopende zaken die spelen binnen de gemeente. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag.

  De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk.

 • Beleid en regelgeving

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  De SGP, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gesloten.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Columns college

  De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Openbare bekendmakingen

 • Portefeuilleverdeling

  Het college heeft de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld.

 • Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling.

 • Ambtelijke organisatie

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

 • Vacatures

  De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met de Drechtstedengemeenten, onder andere op het gebied van vacatures en stageplaatsen.

 • Open data

 • Verkiezingen 2021

  Door het coronavirus en de maatregelen gaat het stemmen anders dan u gewend bent. Tijdens deze Tweede Kamer verkiezingen mag u stemmen op 17 maart. Op 15 of 16 maart mag u ook al stemmen. Deze twee dagen zijn vooral bedoeld voor inwoners met een kwetsbare gezondheid, die extra risico lopen. Wilt u weten of u bij de corona-risicogroepen hoort? Kijk dan op de website van het RIVM.

 • Jaarwisseling 2020-2021

  Nog even en het is weer oud en nieuw. Door het coronavirus wordt het een jaarwisseling in kleine kring en zonder vuurwerk. Om de ziekenhuizen en handhavers niet nog meer te belasten heeft het kabinet vuurwerk dit jaar verboden. Het nieuwe jaar met veel familie en vrienden inluiden kan niet vanwege de kans op besmetting. De vuurwerkaanpak van vorig jaar, met maatregelen voor diverse groepen, blijft dan ook in de kast. Op deze pagina leest u meer over de bijzondere jaarwisseling van 2020-2021.