Brede welvaart in Alblasserdam en regio

Afgelopen woensdagmiddag 5 april mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst georganiseerd door de VZHG (Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten) om mee te praten over het verbeteren van de brede welvaart in de regio. Je hoort die term, brede welvaart, de laatste tijd wel vaker. Maar waar hebben we het dan precies over? En als we het eens zijn over wat het is… denken we als gemeenten dan dat we die ook kunnen verbeteren? Allereerst de eerste vraag, wat is brede welvaart?

Bij brede welvaart gaat het erom dat we bij het besturen van onze gemeente (maar ook bij het besturen van provincie en rijk) verder kijken dan het belang van economische welvaart en groei. Alle vraagstukken die impact hebben op het welbevinden van inwoners zoals een groene leefomgeving, goede woningen, je goed kunnen verplaatsen (mobiliteit), werktijd versus vrije tijd, gezondheid, sociale contacten (vrienden) maar dus ook economie (inkomen) moeten in samenhang bekeken worden. Al deze factoren beïnvloeden elkaar en door aan alle aspecten aandacht te geven wordt de welvaart in de breedte voor inwoners verbeterd.  

Het gaat daarbij niet alleen om de huidige brede welvaart maar ook om de toekomstige brede welvaart. Als wij onze dingen hier en nu op orde hebben wat betekent dit dan voor de brede welvaart van onze kinderen over 30 jaar?  Kunnen wij als gemeente deze dingen ook echt beïnvloeden? En als er zoveel factoren een rol spelen, op welke factoren leg je dan de nadruk? Welke vind je belangrijker? Vrije tijd of inkomen, leefomgeving of mobiliteit? 

Hier komen we op de essentie van politiek bedrijven, het maken van keuzes. Volgens mij precies waar je van bent als politiek bestuurder. De juiste keuzes maken voor de samenleving voor de korte maar zeker ook voor de lange termijn. Keuzes bij factoren waar je invloed op hebt en het overige ook aan inwoners zelf overlaten. Want het hebben van goede vrienden beïnvloed zeker uw welbevinden maar is niet iets waar ik me als bestuurder mee zou willen bemoeien. 

De conclusie van de middag was dat we als bestuurders de term brede welvaart niet te vaak moeten willen uitleggen maar dat we er mee aan de slag moeten, een mooie conclusie lijkt me. Zelfbewust in samenwerking is één van mijn doelstellingen als wethouder. Onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen aan de ambities van onze regio, zo ook om de brede welvaart te verbeteren. 

Ramon Pardo,
Wethouder