Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Kent u iemand die een lintje verdient en het op prijs stelt om zo'n Koninklijke onderscheiding te ontvangen? Dan kunt u uw kandidaat voordragen bij de gemeente waarin hij/zij woont.
 

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden om iemand voor een lintje voor te dragen zijn:

 •  Brede uitstraling naar de samenleving; een langjarige vrijwillige inzet voor 1 kleine vereniging of instelling volstaat niet
 •  Langdurige vrijwillig actief voor de samenleving (richtlijn 15-20 jaar minimaal)
 •  Er zit continuïteit in de verdiensten; niet teveel 'gaten'
 •  Wij decoreren iemand voor al zijn of haar verdiensten. Alle verdiensten dienen in de aanvraag te zijn meegenomen (ook afgeronde)
 •  Er moet uitstraling zijn naar het heden; de vrijwillige activiteiten zijn niet al afgerond, tenzij zeer kort geleden
 •  De hoeveelheid tijd die iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt is van belang
 •  Decoreren voor betaalde werkzaamheden kan ook. Dit soort 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten echt uitgaan boven wat we normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwachten. Als de decorandus in loondienst is, dient de werkgever schriftelijk te verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen decoratieverlening
 • Bij de aanvraag voegt u minimaal 2 ondersteuningsbrieven toe; ondertekend en liefst op briefpapier van de ondersteunende organisatie. Er is geen maximum.

Meer informatie vindt u op www.lintjes.nl.

Aanvraag

Voldoet iemand aan alle voorwaarden? In uw aanvraag vermeldt u een aantal belangrijke gegevens over de mogelijke decorandus. Informatie zoals:

 • naam en voornamen voluit, woonadres, woonplaats en een korte levensbeschrijving
 • de reden/aanleiding waarom u een voorstel indient
 • de gewenste datum voor de uitreiking van de onderscheiding en waarom die datum?
 • is hij/zij alleen actief of samen met anderen?
 • de unieke bijzonderheden van diegene die u voordraagt
 • welk belang hij/zij bijdraagt aan de samenleving
 • in welke periode hij/zij actief is of is geweest. Hoeveel uur per week of per maand? Is hij/zij nog steeds actief?
 • het werkgebied van diegene die u voordraagt. Is dat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • hoe groot is de organisatie waar hij/zij actief is?
 • krijgt hij/zij voor de activiteiten betaald? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Denk hierbij bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, geld om aanwezig te zijn, enz.
Kosten

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding is gratis.

Uitreiking

De Koninklijke onderscheiding wordt meestal uitgereikt op de 'Lintjesregen' (algemene gelegenheid). Deze lintjesregen is op de laatste werkdag vóór Koningsdag.
Voor een bijzondere gelegenheid kan de burgemeester aan het Kapittel voor de Civiele Orden vragen of de uitreiking op een andere datum kan.

Wees op tijd

Het aanvragen van een lintje vraagt veel tijd. De Lintjesregen is eind april op de laatste werkdag voor Koningsdag. Een voorstel moet uiterlijk 1 juli van het voorafgaande jaar ingestuurd te worden. Bij hoge uitzondering worden lintjes ook uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid. Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag de onderscheiding dan minimaal 6 maanden van tevoren aan.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Caroline Smits of Jolanda van Oosterhout, telefoonnummer 14078, email: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl