Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

College van burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Van links naar rechts: wethouder Peter Verheij, gemeentesecretaris Simone van Heeren, burgemeester Jaap Paans, wethouder Dorien Zandvliet en wethouder Arjan Kraijo.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet dit op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar: van 2018 - 2022. Het college bereidt besluiten voor. Ook zorgt ze ervoor dat deze worden uitgevoerd nadat de gemeenteraad ze heeft vastgesteld.

Het college van Alblasserdam bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.

De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Het college vergadert wekelijks over lopende zaken van de gemeente en besluit hierover. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen. De stem van de burgemeester telt dubbel wanneer de stemmen staken. De gemeentesecretaris staat het college bij, neemt deel aan de vergaderingen van het college en vormt de schakel tussen het college en de organisatie.