College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet dit op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.

Het college bereidt besluiten voor. Ook zorgt ze ervoor dat deze worden uitgevoerd nadat de gemeenteraad ze heeft vastgesteld.

Het college van Alblasserdam bestaat uit burgemeester Jan Willem Boersma en vier wethouders: Freek de Gier, Margreet de Deugd, Ramon Pardo en Marten Japenga. Zij hebben de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Het college vergadert wekelijks over lopende zaken van de gemeente en besluit hierover. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen. De stem van de burgemeester telt dubbel wanneer de stemmen staken. De gemeentesecretaris staat het college bij, neemt deel aan de vergaderingen van het college en vormt de schakel tussen het college en de organisatie.

2024 College