Open data

Open Data

De Drechtsteden maken een groot aantal gegevens beschikbaar onder de noemer 'open data'. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk op internet. Hier vindt u ook informatie over Alblasserdam. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden en klachtenmeldingen uit wijken. U vindt deze gegevens op de website dataplatform.

Proclaimer

De gemeente Alblasserdam streeft ernaar om de Open Datasets die zij op www.dataplatform.nl publiceert zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Hiertoe kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen worden aangebracht. 

Feedback

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen, of mocht de informatie niet meer actueel zijn dan kunt u contact opnemen via dit formulier. U kunt ook contact opnemen indien u andere opmerkingen over de inhoud of suggesties voor aanvullingen hebt.

Open data en privacy

De gemeente Alblasserdam gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Daarom ook geen persoonsgegevens. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt eveneens niet via open data verspreid.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website en www.dataplatform.nl te gebruiken, stemt u in met deze proclaimer.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde datasets is de grootst mogelijke zorg besteed, maar de gemeente Alblasserdam kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan, of schade als gevolg van onderbrekingen in de bereikbaarheid of het functioneren van deze website en www.dataplatform.nl.