Open data

De Drechtsteden maken een groot aantal gegevens beschikbaar onder de noemer 'open data'. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk op internet.

Hier vindt u ook informatie over Alblasserdam. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden en klachtenmeldingen uit wijken. U vindt deze gegevens op www.dataplatform.nl.

Proclaimer

De gemeente Alblasserdam heeft als doel om de Open Datasets die zij op www.dataplatform.nl publiceert zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Om die reden kan er direct en zonder bericht iets worden gewijzigd.

Feedback

Als er iets staat dat niet (meer) juist is, dan kunt u contact opnemen. U kunt ook contact opnemen als u andere opmerkingen over de inhoud of ideeën voor aanvullingen hebt.

Open data en privacy

De gemeente Alblasserdam is zorgvuldig met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar mag worden gemaakt. Het gaat dus niet om persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dat betekent dat het ook niet om persoonsgegevens gaat. Ook informatie die schade kan veroorzaken of die de veiligheid in gevaar kan brengen, wordt niet via open data verspreid.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website en www.dataplatform.nl te gebruiken, stemt u in met deze proclaimer.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde datasets is de grootst mogelijke zorg besteed, maar de gemeente Alblasserdam kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan, of schade als gevolg van onderbrekingen in de bereikbaarheid of het functioneren van deze website en www.dataplatform.nl.