B & W notulen

De leden van het college vergaderen iedere dinsdagochtend over de lopende zaken die spelen binnen de gemeente. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag.

De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk.

Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen van het lopende en voorgaande jaar.

  • 2022

    Bekijk hier de vastgestelde B&W-notulen van 2022.

  • 2021

    Bekijk hier de vastgestelde B&W-notulen van 2021.

  • Oudere notulen

    Oudere notulen kunt u lezen via het archief van onze website. Ook kunt u ze bij ons aanvragen.