Beleid en regelgeving

De gemeenteraad stelt het beleid van de gemeente Alblasserdam vast. In het raadsinformatiesysteem kunt u beleid zoeken op onderwerp (zoals archeologiebeleid, welstandsbeleid en horecabeleid).

De gemeente Alblasserdam doet haar best om u een compleet overzicht van alle geldende verordeningen aan te bieden via de website overheid.nl.

De regionaal vastgestelde regels, die ook hun werking hebben voor Alblasserdamse inwoners, vindt u op de website van de Drechtsteden.

 

Uitgelicht

Verordeningen

De gemeente legt de tarieven voor de diverse heffingen (leges), die de gemeente in rekening brengt, jaarlijks vast in verordeningen. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.

Lees verder