Beleid en regelgeving

U kunt al het geldende beleid en de geldende verordeningen (regelgeving) vinden op overheid.nl.

U kunt al het geldende beleid en de geldende verordeningen (regelgeving) vinden op overheid.nl. Voorbeelden zijn archeologiebeleid, welstandsbeleid, horecabeleid, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de legesverordening.

De gemeenteraad stelt het beleid van de gemeente Alblasserdam vast. In het raadsinformatiesysteem kunt u beleid zoeken op onderwerp.