Beleid en regelgeving

Beleid

De gemeenteraad stelt het beleid van de gemeente Alblasserdam vast. In het raadsinformatiesysteem kunt u beleid zoeken op onderwerp (zoals archeologiebeleid, welstandsbeleid en horecabeleid).

Verordeningen (regelgeving)

Geldende verordeningen vindt u op overheid.nl. Voorbeelden zijn de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de legesverordening.

Legesverordening

Als u een dienst of product van de gemeente afneemt, moet u in de meeste gevallen leges (een vergoeding in geld) betalen. Dit is ook van toepassing op de omgevingsvergunning. De bedragen vindt u in de gemeentelijke legesverordening. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Regionaal

De regionaal vastgestelde regels, die ook hun werking hebben voor Alblasserdamse inwoners, vindt u op de website van de Drechtsteden.