Beleid en regelgeving

Beleid

De gemeenteraad stelt het beleid van de gemeente Alblasserdam vast. In het raadsinformatiesysteem kunt u beleid zoeken op onderwerp (zoals archeologiebeleid, welstandsbeleid en horecabeleid).

Verordeningen (regelgeving)

Geldende verordeningen vindt u op overheid.nl. Voorbeelden zijn de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de legesverordening.

Regionaal

De regionaal vastgestelde regels, die ook hun werking hebben voor Alblasserdamse inwoners, vindt u op de website van de Drechtsteden.