Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

Simone van HeerenDe gemeentesecretaris Simone van Heeren ondersteunt en adviseert de burgemeester, het college en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken. De gemeentesecretaris is de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het college van B&W. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. De afdelingshoofden helpen haar hierbij. 

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de afdelingen ligt bij de afdelingshoofden van:

  • de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling
  • de afdeling Buitenruimte
  • de afdeling Concernstaf.

Ondersteunende organisaties

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) verzorgt voor Alblasserdam advies, ondersteuning en uitvoering voor de bedrijfsvoering. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voert voor de gemeente Alblasserdam taken uit op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening, APV en handhaving en toezicht.

Contact

U kunt de gemeente op verschillende manieren bereiken voor vragen, opmerkingen of meldingen. Op onze contactpagina  vindt u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.