Vergunningen ondernemers

Het is mogelijk dat u als ondernemer één of meerdere vergunningen nodig hebt voor uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten. Of u wel of geen vergunning nodig heeft, hangt samen met de branche waarin u actief bent en uw plannen voor de toekomst.

 • Brandveilig gebruik, omgevingsvergunning of gebruiksmelding

  Om een gebouw brandveilig te gebruiken moet u aan regels voldoen. Die hebben te maken met de manier waarop u het gebouw gebruikt.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Volgens de wet Openbare Manifestaties mag u een demonstratie of betoging houden. U moet daarvan wel vooraf een melding doen bij de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

 • Evenement organiseren

  Een voor publiek toegankelijke ‘verrichting van vermaak’ valt onder evenement. Denk hierbij aan: een optocht, muziekfeest, braderie, straatfeest of wedstrijd.

 • Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  Wanneer u een (horeca)inrichting gaat uitbaten heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Kledinginzameling

  Goede doelen kunnen kleding inzamelen. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Marktstandplaats

  Om een standplaats op de weekmarkt te krijgen heeft u een vergunning nodig. Alblasserdam kent meerdere standplaatsvergunningen.

 • Melden van feest in verband met geluidhinder

  Als u in uw horecazaak een feest organiseert moet u dit melden. Dit heeft te maken met mogelijke geluidshinder.

 • Melding milieubeheer

  Voor groepen bedrijven die wat betreft activiteiten en milieubelasting op elkaar lijken, heeft de rijksoverheid algemene voorschriften opgesteld.

 • Omgevingsvergunning milieu

  Wilt u een bedrijf beginnen? Dan heef u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu' nodig.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijden

  In Alblasserdam gelden voor horeca-inrichtingen vaste sluitingstijden. Als u binnen deze tijden uw horeca-inrichting wilt openhouden, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

 • Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

  Voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken buiten een horecagelegenheid of tijdens evenementen heeft u een ontheffing nodig. De gemeente geeft alleen een ontheffing bij evenementen. Wij baseren ons op de alcoholwet.

 • Ontheffing verkeerstekens en -regels (RVV)

  Wilt u tijdelijk een voertuig of materialen op de openbare weg plaatsen of ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan vraagt u een APV-omgevingsvergunning of een RVV-ontheffing aan.

 • Reclame in de buitenruimte

  Bedrijven of instellingen kunnen op verschillende manieren reclame maken.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het verspreiden van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek of het openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken ervan op de openbare weg heeft u geen toestemming nodig.

 • Standplaats

  Wilt u als ondernemer, bedrijf of instelling spullen verkopen vanaf standplaatsen binnen de gemeente? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn vaste en seizoensgebonden standplaatsen.

 • Terrasvergunning

  Als u een terras bij uw horecagelegenheid wilt uitbaten heeft u een vergunning nodig.

 • Venten

  Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten in de openbare ruimte.

 • Verkoop van consumentenvuurwerk

  In Nederland is het volgens de wet verboden om vuurwerk te verkopen of op te slaan voor de verkoop.