Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Ontheffing openings- en sluitingstijden

In Alblasserdam gelden voor horeca-inrichtingen vaste sluitingstijden. Als u binnen deze tijden uw horeca-inrichting wilt openhouden, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

De burgemeester heeft de bevoegdheid een algemene ontheffing te verlenen voor een bepaald gebied en/of één of meerdere inrichtingen als naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden. Ook kan de burgermeester een andere (vroegere) sluitingstijd vaststellen voor een afzondelijk horecabedrijf of terras. De burgemeester kan een ontheffing verlenen van het sluitingsuur voor een individuele inrichting ten behoeve van een incidentele festiviteit.

Vaste sluitingstijden

De gemeente Alblasserdam hanteert de volgende sluitingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 06.00 uur. Zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

Wanneer ontheffing nodig?

U heeft een ontheffing van sluitingstijden nodig, wanneer u binnen de vastgestelde sluitingstijden uw horeca-inrichting wilt openhouden.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een ontheffing vult u het aanvraagformulier ontheffing sluitingstijd horecabedrijf in. Onderstaand treft u een aanvraagformulier aan in pdf-formaat. Dit formulier kunt u printen en invullen en vervolgens samen met de verplichte bijlagen (deze zijn op het aanvraagformulier aangegeven) opsturen naar: Gemeente Alblasserdam t.a.v. college van B&W Postbus 2 2950 AA Alblasserdam

Verloop aanvraag

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de ontheffing van sluitingstijden krijgt.

Kosten

Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening:

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: