Standplaats

Wilt u als ondernemer, bedrijf of instelling spullen verkopen vanaf standplaatsen binnen de gemeente? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn vaste en seizoensgebonden standplaatsen.

Locaties van standplaatsen

De vaste locaties zijn:

 • Van Hogendorpweg
 • Wilgenplein
 • Raadhuisplein
 • Scheldeplein

De seizoensgebonden locaties zijn:

 • Wilgenplein
 • Raadhuisplein
 • Scheldeplein
 • recreatiegebied Lammetjeswiel
 • Sportlaan/Plantageweg
Wanneer vergunning nodig?

Wanneer u aan de openbare weg, het openbaar water, maar ook op een particulier terrein vanaf bijvoorbeeld een kraam of tafel goederen of diensten wilt verkopen heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Standplaatsvergunning aanvragen

U kunt de vergunning digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via dit online formulier

Schriftelijk

U kunt het formulier Aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf) printen en invullen. U stuurt het ingevulde formulier naar:

Gemeente Alblasserdam
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam​​​

Maak uw aanvraag compleet

U stuurt met uw aanvraag het volgende mee:

 • het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • een geldig legitimatiebewijs
Dien uw aanvraag op tijd in

De termijn waarbinnen u een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet indienen verschilt per vergunning. 

 1. aanvragen voor vaste standplaatsen, incidentele standplaatsen en seizoensstandplaatsen voor de verkoop van ijs dient u in uiterlijk 8 weken voor de datum in waarop u de standplaats wilt innemen. Deze vergunningen verlenen we  volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Hierbij geldt het stempel van binnenkomst;
 2. aanvragen voor seizoensstandplaatsen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen dient u in voor 1 augustus van het betreffende winterseizoen. Als voor een locatie meerdere aanvragen binnenkomen wordt voor 31 augustus geloot. Als na deze datum nog aanvragen binnenkomen dan worden de eventueel overgebleven locaties toegewezen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Hierbij geldt het stempel van binnenkomst. Met een voorkeur voor een locatie kunnen we rekening houden als deze locatie nog beschikbaar is;
 3. aanvragen voor koek- en zopiestandplaatsen dient u in tussen 1 september en 1 oktober van het betreffende winterseizoen. Als voor een locatie meerdere aanvragen binnenkomen wordt voor 31 oktober geloot. Als na deze datum nog aanvragen binnenkomen dan worden de eventueel overgebleven locaties toegewezen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Hierbij geldt het stempel van binnenkomst. Met een voorkeur voor een locatie kunnen we rekening houden als deze locatie nog beschikbaar is;

Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt. Wij sturen de vergunning aan u toe.

Kosten

Voor de aanvraag van een standplaatsvergunning is leges verschuldigd. Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening. Per ingenomen m2 standplaats betaalt u precariobelasting. Meer informatie over de tarieven vindt u in de precarioverordening. 

Geldigheid van de vergunning

De geldigheid van een standplaatsvergunning is afhankelijk van het soort vergunning:

 1. een vaste standplaatsvergunning verlenen we voor 5 jaar;
 2. een seizoensgebonden standplaatsvergunning verlenen we per jaar voor de periode van 1 oktober tot en met 31 januari voor de verkoop van oliebollen, de periode van 6 tot en met 24 december voor de verkoop van kerstbomen en de periode van 1 mei tot en met 30 september voor de verkoop van ijs;
 3. een koek- en zopiestandplaatsvergunning verlenen we voor een jaar voor de periode van 1 november tot en met 31 maart;
 4. een incidentele standplaatsvergunning voor een commercieel doel verlenen we voor maximaal 1 dag per 6 weken met een maximum van 6 dagen per kalenderjaar. Een incidentele standplaatsvergunning voor een niet commercieel doel verlenen we voor maximaal 14 dagen per kalenderjaar.
Standplaats opzeggen

Het opzeggen van uw standplaats doet u schriftelijk. Uw brief stuurt u naar:

OZHZ
Postbus 550
3300 AN  DORDRECHT