Melden van feest in verband met geluidhinder

Als u in uw horecazaak een feest organiseert moet u dit melden. Dit heeft te maken met mogelijke geluidshinder.

Zo doet u een melding

U moet de melding tenminste 2 weken voor de datum van het feest doen. U kunt de melding digitaal of schriftelijk doen.

Digitaal

U kunt de melding digitaal doen via dit online formulier

Schriftelijk 

Gebruik hiervoor het formulier 'melding incidentele festiviteit horeca’. U kunt dit printen en invullen. U stuurt het ingevulde formulier naar:

Gemeente Alblasserdam
College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Maak uw melding compleet

Voeg aan het formulier een verklaring toe waarin het volgende aangeeft:

  • de plaats van de (verwachte) geluidshinder
  • de reden van de (verwachte) geluidshinder
  • het soort te gebruiken apparatuur
  • de tijdstippen van het feest

Binnen 2 weken na ontvangst handelen wij uw melding van de incidentele festiviteit af.

Kosten

Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing