Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten in de openbare ruimte.

Wanneer heeft u een ventvergunning nodig?

 • Het lopend aanbieden van spullen of diensten aan toevallige voorbijgangers;
 • Het huis-aan-huis verkopen van spullen of diensten.

Als u meer dan 10 minuten op één plek blijft staan, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Als u stilstaat terwijl u op klanten wacht, valt dat niet onder venten.

Wat is venten niet?

 • het aan huis afleveren van goederen door of namens een winkelier
 • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op jaarmarkten, markten, rommelmarkten, snuffelmarkten
 • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op een standplaats

Melden

Om te venten moet u minstens tien dagen van tevoren een melding doen. Hierbij vermeldt u:

 • adresgegevens aanvrager;
 • telefoonnummer aanvrager;
 • geboortedatum aanvrager;
 • KVK of BSN nummer aanvrager;
 • de producten;
 • de periode.

Uw melding kunt u indienen door deze op te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam via apv@ozhz.nl of opsturen naar Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

Kosten

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

Wanneer niet venten

Op zondagen is venten verboden en ook op maandag t/m zaterdag tussen 21.00 en 09.00 uur. Ook is het verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Wetgeving

Voor venten geldt de volgende wetgeving