Drank- en horecavergunning

Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Wanneer vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning opnieuw aan als iets verandert. Bijvoorbeeld:

  • een verandering in de ondernemingsvorm (bijvoorbeeld een andere leidinggevende)
  • een verandering in de inrichting van het pand (bouwtechnisch).
Hoe vergunning aanvragen

Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning vult u het formulier Drank- en Horecavergunning Model A en per leidinggevende het formulier Bijlage Model A in. Verenigingen of stichtingen die zich bezighouden met recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten vullen het formulier Drank- en Horecavergunning Model B in en het formulier "Bijlage Model B".

Bibob toets
Als u een Drank- en Horecavergunning aanvraagt voor een commercieel horeca- of slijtersbedrijf past de gemeente de Bibob toets toe. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Bibob toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. U voegt bij uw aanvraag direct het ingevulde Bibob vragenformulier toe. Voeg ook de bijlagen toe waarnaar wordt verwezen.

De aanvraagformulieren kunt u door middel van onderstaande links downloaden en printen. De ingevulde formulieren stuurt u naar:  
Gemeente Alblasserdam
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

 

Verloop aanvraag

Voor de aanvraag Model A (horeca of slijterij) hoort u binnen maximaal 2 maanden na ontvangst van uw aanvraag of u de Drank- en Horecavergunning krijgt. Voor de aanvraag Model B (onder andere sportclubs, verenigingen) hoort u binnen 3 maanden na ontvangst van uw aanvraag of u de Drank- en Horecavergunning krijgt.

Kosten

Informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.