Reclamemateriaal verspreiden

Voor het verspreiden van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek of het openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken ervan op de openbare weg heeft u geen toestemming nodig.

De tekst van de reclame-uitingen mag niet strijdig met de Nederlands Reclame Code en mag geen negatieve gevolgen hebben voor de openbare orde (geen opruiend karakter van teksten). Als het publiek de door u aangeboden reclame- of strooibiljetten in de omgeving weggooit, moet u deze verwijderen.

Uitzondering verspreiding reclame materiaal

Het is verboden op de markt een artikel aan te prijzen als geneesmiddel, genoemd in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Ook is het verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein reclamedrukwerk te verspreiden anders dan vanaf de standplaats.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Algemene Plaatselijke Verordening