Juni 2023

 • Bewoners kunnen geveltuin aanvragen

  06 juni 2023

  De gemeente start binnenkort met de aanleg van geveltuinen in het dorp. Bij een geveltuin wordt voor een huis een smalle strook stoeptegels verwijderd. Daar kunnen vervolgens planten worden geplant. Bewoners die graag zo’n tuin willen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Woningbouw Kloos weer stap dichterbij

  09 juni 2023

  De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een procedure t.a.v. het bestemmingsplan voor Kloos. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarmee komt een eind aan een lange juridische procedure. "Dit is een hele belangrijke mijlpaal,” vertelt wethouder Freek de Gier. “De woningnood in het dorp is hoog, dus we zijn blij dat er binnenkort in totaal 275 nieuwe woningen bijkomen." Jeroen Nieuwenhuis, projectontwikkelaar bij FSD sluit zich daarbij aan: "We zijn heel blij met deze ontwikkeling. We kijken ernaar uit om het project nu echt tot leven te brengen." Wethouder Freek de Gier sluit zich daarbij aan.

 • Noodlottig ongeval Lammetjeswiel

  12 juni 2023

  Afgelopen weekend bereikte ons het droevige nieuws dat een 13-jarig meisje uit Papendrecht in het Lammetjeswiel is overleden. Veel Alblasserdammers zitten met vragen hierover. Daarom informeren we u graag.

 • Denk mee over het afvalbeleid

  15 juni 2023

  Op dit moment werken wij aan een nieuw grondstoffenplan voor Alblasserdam. In dit plan gaan we beschrijven hoe we de komende jaren omgaan met het inzamelen en verwerken van ons huishoudelijk afval. Als voorbereiding hierop vragen we inwoners om mee te denken. Dit kan door het invullen van een vragenlijst.

 • Informatieavond ‘Een nieuwe levensfase’ voor senioren uit Alblasserdam

  16 juni 2023

  Op dinsdag 27 juni is er in Cultureel Centrum Landvast een informatieavond voor senioren uit Alblasserdam. Bij ouder worden komt veel kijken. In deze levensfase heeft u vaak meer tijd om te genieten van het leven. Tegelijk komen er ook nieuwe vragen over bijvoorbeeld wonen, gezondheid en eenzaamheid. Voor iedereen is dit anders. Uw vragen staan centraal deze avond.

 • College Alblasserdam steunt buurgemeenten bij dossier Chemours en Dupont

  21 juni 2023

  Het college ondersteunt de verklaring van de buurgemeenten over de uitzending van Zembla en volgt de dagvaardingsprocedure met grote belangstelling.

 • Nieuwe ronde voor bestemmingsplan 'Bockhorn'

  21 juni 2023

  Op dinsdagavond 20 juni heeft de gemeenteraad van Alblasserdam haar eerdere besluit rondom het bestemmingsplan 'Bockhorn' ingetrokken. Het college vindt het belangrijk om transparant te zijn en de inwoners te informeren over de nieuwe ronde voor dit bestemmingsplan.

 • Eén jaar in het college

  28 juni 2023

  Deze maand is het een jaar geleden dat het nieuwe college van Alblasserdam is gestart. Een mooi moment om met de vier wethouders – Freek de Gier, Margreet de Deugd, Marten Japenga en Ramon Pardo – terug te blikken op het afgelopen jaar. Waar staat het college nu als het gaat om de maatschappelijke opgaven?

 • Reactie op het bericht van Zembla over zwemwater het Lammetjeswiel

  29 juni 2023

  We werden vanmorgen wakker met een schokkend bericht van Zembla over het zwemwater in het Lammetjeswiel. We gaan met spoed om tafel met de gespecialiseerde diensten als de GGD en Omgevingsdienst Midden Holland. We vinden het belangrijk om dit bericht gelijk met onze inwoners te delen, zodat iedereen geïnformeerd is. Als gemeente komen we zo snel als mogelijk met een reactie.

 • Zwemmen in het Lammetjeswiel

  29 juni 2023

  Het is confronterend om te zien welke impact de uitstoot van PFAS heeft op de omgeving, ook voor ons als gemeente. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel én niet in ons zwemwater.