Nieuwe ronde voor bestemmingsplan 'Bockhorn'

Op dinsdagavond 20 juni heeft de gemeenteraad van Alblasserdam haar eerdere besluit rondom het bestemmingsplan 'Bockhorn' ingetrokken. Het college vindt het belangrijk om transparant te zijn en de inwoners te informeren over de nieuwe ronde voor dit bestemmingsplan.

Besluit was juridisch onhoudbaar

In december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bockhorn’ besproken. Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden woningen te bouwen op het terrein nabij de Oost Kinderdijk 9. De gemeenteraad was verdeeld over de plannen; uiteindelijk is besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen. De initiatiefnemer is vervolgens een juridische procedure gestart. De gemeente heeft daarom een nieuwe juridische beoordeling gedaan. Daaruit bleek dat het besluit van de gemeenteraad niet houdbaar is. Op 20 juni heeft de raad het eerdere besluit ingetrokken. Daardoor kan de aanvrager opnieuw een wijziging van het bestemmingsplan indienen en de gemeenteraad een nieuw, juridisch houdbaar, besluit nemen.  

Zienswijze vanuit Alblasserdammers

In het proces van een bestemmingsplan kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Door het indienen van een zienswijze maakt een inwoner zijn individuele belang kenbaar. Zo weegt de gemeenteraad alle belangen bij het nemen van een besluit. 
Er zijn meerdere zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bockhorn’. De gemeente heeft de betrokkenen inmiddels geïnformeerd over het proces. Zij hoeven hun zienswijzen niet opnieuw in te dienen. Deze worden bij de nieuwe besluitvorming betrokken.

Vervolg

Op woensdag 28 juni staat in het wekelijkse gemeentenieuws in Het Kontakt meer informatie over het vervolgproces rondom dit bestemmingsplan.