Zorg en welzijn

 • Wmo

  De Wmo biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening of chronische ziekte of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

 • Hulp bij armoede en schulden

  Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. Samen met organisaties in het dorp zoals Schuldhulpmaatje en de Voedselbank proberen wij mensen die van weinig geld moeten rondkomen zo goed mogelijk te helpen.

 • Sociaal dorpsnetwerk

  Alle voorzieningen en hulpverleners in Alblasserdam vormen een sociaal dorpsnetwerk. Hiermee willen wij u ondersteunen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, participatie en werk.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserdam

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.

 • Stichting Welzijn Alblasserdam

  De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) maakt zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en biedt steun aan o.a. mantelzorgers.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kan de SDD helpen bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing. Voor zelfstandig ondernemers is er ook een financiële regeling.

 • Overige partnerorganisaties en hulpverlening

  In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

 • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

  De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en een onafhankelijk voorzitter.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom is er al sinds 2001 een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor Alblasserdamse vrijwilligers.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling. Die inwoners en organisaties worden na verloop van tijd soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen dan een koninklijke onderscheiding.

 • Bijeenkomst 'Welkom nieuwe Alblasserdammers'

  Gemiddeld zien in Alblasserdam 25 baby's per maand het levenslicht. Sinds september 2018 ontvangen kersverse ouders een aantal weken na de geboorte een uitnodiging voor een 'Welkom Nieuwe Alblasserdammers'-bijeenkomst in cultureel centrum Landvast. Daar ontvangt de burgemeester of een van de wethouders hen met een drankje en een klein cadeautje voor de baby. Broertjes en zusjes zijn ook welkom. Wethouder Dorien Zandvliet geeft tekst en uitleg:

 • Route 22

  Kinderen en jongeren een podium bieden en een fijne jeugd bezorgen. Het zijn de belangrijkste doelen van Route22, een onderdeel van het jeugdbeleid van Alblasserdam.

 • Zorg en Welzijn Route

  Samen met instellingen en organisaties op het gebied van zorg en welzijn houden wij in juni 2020 voor het eerst de Zorg en Welzijn Route.

 • Veilig samen-leven in Alblasserdam

 • Vervoer met de Wijkhopper

 • Cliëntondersteuning

  Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan?
  Dan kunt u in Alblasserdam terecht bij de cliëntondersteuner van Vivenz.