Overige partnerorganisaties en hulpverlening

In Alblasserdam en omgeving zijn verschillende hulpverleners bij wie u terecht kunt. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Hieronder vindt u een korte beschrijving per organisatie en de link naar hun websites.

(voorheen Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum) is een organisatie gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving

is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding.

(voorheen GGD) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en steunt de ontwikkeling van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid

evangelische organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen.

organiseert werkplekken voor mensen die zich niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen redden. De gemeente Alblasserdam is, net als de andere Drechtstedengemeenten, aangesloten bij deze sociale werkvoorziening.

  • Jeugd- en jongerenwerk Jeugd-Punt 

organisatie met enthousiaste medewerkers die gespecialiseerd zijn in het jongeren opbouwwerk. Zij stimuleren de jongeren te geloven in hun eigen kracht en talent.

  • Kledingbank

De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig moeten rondkomen.

verleent gratis rechtshulp aan iedereen die geen advocaat kan betalen.

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD.

Geen geld om iets te laten repareren? De vrijwilligers van het Repaircafé Alblasserdam maken gratis kapotte apparaten, meubilair, speelgoed, fietsen en nog veel meer. Lelsstraat 2 (ParticiPand). Open op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die hulp bieden aan mensen met schulden of dreigende schulden. Zij zijn een goede aanvulling op professionele schuldhulpverleners.

De maatschappelijk werkers van Vivenz bieden praktische ondersteuning bij het op orde brengen van het huishouden en veel voorkomende financiële problemen.

De voedselbank geeft gratis voedsel aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig moeten rondkomen. Er gelden eisen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen (zie: www.voedselbankennederland.nl).

 

Voor contact met hulporganisaties waarvan geen website genoemd is, kunt u terecht bij onze armoedebestrijder Mariëlle Verhoeve.