Hulp bij geldzaken

Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. Voor advies of steun kunt u terecht bij het Brughuis in de Oude Bibliotheek. Ook zijn er veel voorzieningen en initiatieven in ons dorp die u kunnen helpen.

Heeft u zorgen om elke maand weer rond te komen met uw geld? Kunt u soms een rekening al niet meer betalen? Blijven er klusjes in huis liggen, omdat u geen geld hebt om spullen te kopen of iemand in te huren voor reparaties? Kunt u uw kind niet mee laten doen aan sportactiviteiten omdat u anders de boodschappen niet meer kan betalen? Weet u niet of u toeslagen kunt ontvangen of in aanmerking komt voor een regeling van de Sociale Dienst? Wij willen u hierbij heel graag helpen.

Het Brughuis

In Alblasserdam hebben we het Brughuis. Iedereen, jong en oud, kan daar terecht met alle vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging, ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen. Dus ook bij geldzorgen bent u welkom. De professionele medewerkers denken graag met u mee en zoeken eventueel de juiste deskundige in het netwerk. Het Brughuis in de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan 2 is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. U kunt zich melden aan de balie of bellen: 078 - 202 1111. Het Brughuis werkt samen met organisaties in het dorp zoals Schuldhulpmaatje en de Voedselbank. Zo proberen wij mensen die van weinig geld moeten rondkomen zo goed mogelijk te helpen. Samen zijn we Alblasserdam!

informatiekaart-geldzorgen-1 informatiekaart-geldzorgen-2 informatiekaart-geldzorgen-3

Klik hier om de Informatiekaart bij geldzorgen te downloaden 

Hulp bij geldzaken in Alblasserdam

Hieronder vindt u voorzieningen en initiatieven in ons dorp die u kunnen helpen. U kunt altijd bij het Brughuis naar binnen stappen om u de weg te laten wijzen. Voor sommige van de hulpdiensten kunt u ook rechtstreeks contact opnemen.

Hulp bij thuisadministratie

Vindt u het lastig uw administratie op orde te houden, dan kunt u via het Brughuis een vrijwilliger bij u thuis uitnodigen om u te helpen. 

Hulp bij belastingaangifte, bezwaar maken, aanmaningen via deurwaarders

Het Brughuis kan u hiervoor doorverwijzen naar de Sociaal Raadslieden van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA).

Voedselbank

Het Brughuis kan u doorverwijzen naar de Voedselbank als u zo weinig te besteden heeft dat u niet genoeg eten kunt kopen.

Kledingbank

Het Brughuis kan u doorverwijzen naar de Kledingbank als u zo weinig te besteden heeft dat u niet genoeg kleding kunt kopen.

Hulp bij betalen van rekeningen

Als u een rekening niet kunt betalen, bijvoorbeeld voor tandartskosten of inrichting bij verhuizing, dan kunt u een aanvraag doen bij de Stichting Urgente Noden via het Brughuis. Het Noodfonds diaconaal platform is er als u iets op geen enkele andere manier kunt betalen (ook niet met Stichting Urgente Noden).

Hulp bij schulden

Heeft u betalingsachterstanden maar nog geen onoplosbare schulden, dan kunt u bij SchuldHulpMaatje terecht voor hulp: 06 34 89 67 87shmalblasserdam@gmail.com, Facebook

Als u ernstige schulden hebt, kunt u bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) terecht voor een schuldhulpverleningstraject. Er werken medewerkers van de SDD in het Brughuis. De SDD heeft ook een breed pakket aan regelingen voor minima.

Hulp bij aanvragen toeslagen en studiefinanciering

Voor hulp bij het online aanvragen van onder andere toeslagen of studiefinanciering kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale overheid bibliotheek (IDO). U vindt deze in De Rederij, Cortgene 2.

Geld voor schoolgaande kinderen

Stichting Leergeld kan u helpen bij het kopen van spullen voor schoolgaande kinderen (bijvoorbeeld fiets, computer, schoolspullen). Ook kunt u er terecht voor het betalen van sport- en cultuuractiviteiten.

Geld om te sporten

Als u niet genoeg geld heeft om te kunnen sporten, kunt u via het Brughuis een aanvraag doen voor het betalen van het sportabonnement via de 18+ regeling.

Ondersteuning thuis, bijvoorbeeld klussen, boodschappen, huishouden

Stichting Helpende Handen biedt alledaagse ondersteuning in en om huis, zoals boodschappen doen en samen koken. HipHelpt  biedt hulp bij alledaagse dingen, van het meegaan naar de arts tot het ophangen van een lamp.

Ontspanning en gezelschap

 • MFC Maasplein (werkvisie De Hoop): In het MFC kunt u terecht voor een luisterend oor, advies, een warme maaltijd en gezelschap. Regelmatig komen hier ook minima’s bij elkaar voor leuke activiteiten.
 • De Pion: In dit buurthuis zijn alle inwoners welkom voor gezelschap en om samen te eten. In de Pion zit ook het Repaircafé, voor kleine reparaties aan elektronische apparatuur.

Hulp bij vervoer 

Heeft u geen eigen vervoer, kunt u niet met het OV reizen en kunt u ook geen ander vervoer regelen of betalen? Dan zijn er vrijwilligers van Graag Gedaan die u kunnen vervoeren. Dit is met name voor medische afspraken. 06 23 75 69 89.

Gratis producten

Heeft u weinig te besteden, dan kunt u zich inschrijven bij Quiet Drechtsteden in Alblasserdam. Via een app krijgt u dan gratis producten en diensten aangeboden van lokale bedrijven.

In de toiletten in De Rederij (gemeentehuis) en bij de Voedselbank kunt u gratis menstruatieproducten verkrijgen als u deze niet zelf kunt betalen.

 

Regelingen

Heeft u weinig geld te besteden, dan komt u misschien ook in aanmerking voor onderstaande regelingen. U kunt op internet meer informatie vinden of vraag hulp in het Brughuis.

Sociale Dienst Drechtsteden:

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft een breed pakket aan regelingen voor minima, waaronder:

 • Persoonlijk minimabudget (PMB)
 • Bijzondere bijstand, voor onder andere medische kosten, inrichtingskosten, verhuiskosten, eigen bijdrage WMO, eigen bijdrage kinderopvang en kosten bewindvoering, mentorschap en curatele
 • Collectieve Zorgverzekering Drechtsteden
 • Participatiebonus 
 • Vrijwilligersbonus 

Kijk voor meer informatie bij Sociale Dienst Drechtsteden.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u een aanvraag doen voor:

 • Huurtoeslag 
 • Zorgtoeslag 
 • Kindgebonden budget 
 • Kinderopvangtoeslag 
 • Teruggave inkomstenbelasting

Gemeentelijke belastingen

U kunt bij de SVHW en BSR kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen.

Voor jongeren en kinderen

 • Stichting Leergeld 
 • Linda Foundation 
 • Stichting Jarige Job 
 • Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes
 • Stichting Babyspullen 
 • Tegemoetkoming scholieren 
 • Studiefinanciering

 

Verder lezen

Interview over de Kledingbank Alblasserdam

Wim Vos,,Een gratis broek en shirt kunnen veel betekenen voor iemand die bijna geen geld heeft'', zegt Wim Vos, voorzitter van de Kledingbank Alblasserdam. ,,Daarom proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken.''

De Kledingbank Alblasserdam huist sinds maart in de voormalige fysiotherapiepraktijk aan de Randweg. Een prima locatie, vindt voorzitter Wim Vos, die zelf om de hoek woont. Voorheen huurde de kledingbank af en toe de ruimte van Koffiebar De Poort. ,,Geen ideale plek, omdat er geen opslagruimte was en de kleding na elke verkoopmiddag weer opgeruimd moest worden'', aldus Vos.

Meer mogelijkheden

Het nieuwe onderkomen is groter en biedt meer mogelijkheden. ,,De kleding voor dames, heren en kinderen kunnen we netjes in aparte ruimtes aanbieden. Dat is ideaal. We draaien hier met circa 12 vrijwilligers, allemaal dames. Toen we naar dit pand verhuisden, hebben de echtgenoten geholpen bij het timmeren van de kledingrekken. De huurprijs die we hier betalen is zeer schappelijk. Gelukkig maar, want we moeten met minimale middelen rond komen.''

Tweede leven

De kledingbank was in het begin nog onderdeel van de Voedselbank. Om subsidie te kunnen krijgen, moest de Kledingbank een stichting vormen met voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dat moment kwam Wim Vos in beeld, die de rol van voorzitter op zich nam en de zoektocht naar een nieuwe locatie begon. Hij zet zich met volle overtuiging in. ,,De Kledingbank doet fantastisch goed werk. Mensen krijgen hulp en goede kleding krijgt een tweede leven.''

Ga in gesprek

Aanvankelijk was de Kledingbank bestemd voor mensen met een speciaal pasje. Inmiddels kan iedereen met een bijstandsuitkering kleding uitkiezen bij de Kledingbank. ,,Alle bijstandsgerechtigden hebben hierover een brief ontvangen. Op vertoon hiervan kunnen zij bij ons terecht. Zo proberen we de drempel laag te houden. De belangstelling is sindsdien verdubbeld.'' Toch zijn er ook mensen die het moeilijk vinden om bij de Kledingbank binnen te stappen, denkt Vos. ,,Tegen hen zou ik willen zeggen: kom eens langs en ga met ons in gesprek. We zijn er om te helpen.''

De kledingbank is wekelijks geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De locatie aan de Randweg 118 is gemakkelijk bereikbaar. Als u vanaf de Randweg de Vondellaan inrijdt en rechts na 20 meter het voetpad neemt loopt u er recht tegenaan. Wie goede kleding wil doneren, het liefst van het huidige seizoen, kan een mail sturen naar Wim Vos. Hij zorgt dat het wordt opgehaald.

Interview over SchuldHulpMaatje Alblasserdam

Voor mensen met schulden is hulp vragen vaak niet makkelijk. ,,Het wrange is dat het probleem intussen groter wordt'', zegt Kees Brinkman, coördinator bij SchuldHulpMaatje Alblasserdam. ,,Schulden voorkomen is daarom het beste.''Kees Brinkman van SchuldHulpMaatje

De twaalf vrijwilligers van SchuldHulpMaatje in Alblasserdam hebben het druk. ,,Economisch mag het dan goed gaan, daar profiteert lang niet iedereen van. Meer inkomen betekent niet automatisch dat het uitgavenpatroon in balans is. Zeker niet als er ook nog schulden zijn. Bovendien hebben mensen met schulden bijna altijd ook andere problemen'', legt Brinkman uit. ,,Denk aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding en aan eenoudergezinnen met kinderen. Mensen hebben zoveel aan hun hoofd, dat ze niet goed meer weten welk probleem ze als eerste moeten oppakken.''

Ongeopende enveloppen

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje kunnen helpen om in elk geval financieel de boel weer op orde te krijgen. ,,Wij nemen het probleem niet over'', zegt Brinkman met nadruk. ,,Wij stimuleren, coachen en gaan naast hen staan in de hoop dat ze zelf de draad weer oppakken.  Wij doen het voor maar mensen maken zelf de ongeopende enveloppen open, benaderen zelf hun schuldeisers en brengen zelf hun administratie weer op orde. Wij willen mensen leren om goed met geld en hun omstandigheden om te gaan. Soms lukt dat snel en soms is daar meer tijd voor nodig. Wij hebben geen tijdslimiet. We bouwen juist een langlopende relatie op om mensen te verleiden hun gedrag aan te passen zodat ze een schuldenvrij leven kunnen leiden.''

Doorverwijzen

Als coördinator voert Brinkman het eerste gesprek met de mensen die aankloppen bij SchuldHulpMaatje. ,,Aan de hand van dit gesprek bepaal ik of we hulp kunnen bieden. Meestal is dat zo, al kan dat soms ook betekenen dat ik doorverwijs naar een andere organisatie.'' Als SchuldHulpMaatje iets kan betekenen, schakelt Brinkman een vrijwilliger in. Die bezoekt de hulpvrager thuis om samen met hem of haar de financiële problemen te lijf te gaan. ,,Ik blijf het op een afstand volgen en kan meedenken of adviseren als dat nodig is.''

Moneyfit

Brinkman zou graag zien dat jongeren meer voorlichting krijgen over financiële zaken. Vanaf 18 jaar zijn ze immers zelf verantwoordelijk voor hun financiële zaken. ,,SchuldHulpMaatje heeft samen met het jongerenwerk Jeugd­Punt en de gemeente de campagne Moneyfit gelanceerd. Er is een website met informatie (www.moneyfit.nl)  en we voeren gesprekken met jongeren over geld. Mij valt op dat jongeren vaak slecht voorbereid zijn op hun financiële zelfstandigheid. Ik zou daar graag iets aan doen en hoop op medewerking van  ouders, jeugdleiders van sportverenigingen en uit de geloofsgemeenschappen. Mensen met problemen helpen is goed, maar de problemen voorkomen is beter.''
Foto: Kees Brinkman, coördinator bij SchuldHulpMaatje in Alblasserdam. 'We moeten jongeren beter voorbereiden op hun financiële zelfstandigheid.'

Contact met SchuldHulpMaatje

Meer weten of hulp vragen bij SchuldHulpMaatje in Alblasserdam? Neem contact op met coördinator Kees Brinkman via: 06 - 348 96 787 / shmalblasserdam@gmail.com