Hulp bij geldzaken

Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken en opgroeien is voor jong en oud. Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg staan. In ons dorp zijn veel voorzieningen en initiatieven die u kunnen helpen.

Het Brughuis

In Alblasserdam hebben we het Brughuis. Iedereen, jong en oud, kan daar terecht met alle vragen over gezondheid, opvoeden, zorg, ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen. Ook bij geldzorgen bent u welkom. De medewerkers denken graag met u mee. Zij kunnen helpen of doorverwijzen naar de juiste deskundigen. Het Brughuis werkt samen met veel organisaties in het dorp. Zo proberen wij mensen die van weinig geld moeten rondkomen zo goed mogelijk te helpen. Samen zijn we Alblasserdam!

Het Brughuis aan de Ieplaan 2 is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. U kunt zich melden aan de balie of bellen naar 078 - 202 1111.

Download de 'Informatiekaart bij geldzorgen'

Hulp bij administratie, belasting, toeslagen en schulden

 • Hulp bij uw administratie: Vindt u het lastig uw administratie op orde te houden? Dan kan een vrijwilliger van Het Brughuis langskomen om u te helpen.
 • Hulp bij uw belastingaangifte, bezwaar maken of aanmaningen: Voor hulp kunt u terecht bij Het Brughuis.
 • Hulp bij betalen van rekeningen: Als u een rekening niet kunt betalen, bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of inrichting bij verhuizing, dan kunt u via Het Brughuis een aanvraag doen bij de Stichting Urgente Noden. Het Stichting Noodfonds Diaconaal Platform is er als u iets op geen enkele andere manier kunt betalen (ook niet met Stichting Urgente Noden).
 • Aanvragen toeslagen en studiefinanciering: Voor hulp bij het online aanvragen van onder andere toeslagen of studiefinanciering kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid van Bibliotheek AanZet in De Rederij, Cortgene 2.
 • Hulp bij schulden:

Gratis producten en diensten

 • Voedselbank: Het Brughuis kan u doorverwijzen naar de Voedselbank Alblasserdam als u zo weinig te besteden heeft dat u niet genoeg eten kunt kopen.
 • Kledingbank: Het Brughuis kan u doorverwijzen naar de Kledingbank Alblasserdam als u zo weinig te besteden heeft dat u niet genoeg kleding kunt kopen.
 • Producten en diensten: Bij Quiet Drechtsteden in Alblasserdam kunt u zich aanmelden als u weinig te besteden heeft. Via een app krijgt u dan gratis producten en diensten aangeboden van lokale bedrijven.
 • Menstruatieproducten: In de toiletten in De Rederij (gemeentehuis) en bij de Voedselbank kunt u gratis menstruatieproducten verkrijgen als u deze niet zelf kunt betalen.
 • Schoolspullen: Stichting Leergeld kan u helpen bij het kopen van spullen voor schoolgaande kinderen (bijvoorbeeld fiets, computer, schoolspullen). Ook kunt u er terecht voor het betalen van sport- en cultuuractiviteiten.
 • Geld om te sporten: Als u niet genoeg geld heeft om te kunnen sporten, kunt u via het Brughuis een aanvraag doen voor het betalen van het sportabonnement via de 18+ regeling.
 • Ondersteuning thuis, bijvoorbeeld klussen, boodschappen, huishouden: 
  • Stichting Helpende Handen biedt dagelijkse hulp in en om huis, zoals boodschappen doen en samen koken. 
  • HipHelpt  biedt hulp bij alledaagse dingen, van het meegaan naar de arts tot het ophangen van een lamp.
 • Vervoer: Heeft u geen eigen vervoer, kunt u niet met het OV reizen en kunt u ook geen ander vervoer regelen of betalen? Dan zijn er vrijwilligers van Graag Gedaan die u kunnen vervoeren. Dit is met name voor medische afspraken. 06 23 75 69 89.

Ontspanning en gezelschap

 • MFC Maasplein (werkvisie De Hoop): In het MFC kunt u terecht voor een luisterend oor, advies, een warme maaltijd en gezelschap. Regelmatig komen hier ook minima’s bij elkaar voor leuke activiteiten.
 • De Pion: In dit buurthuis zijn alle inwoners welkom voor gezelschap en om samen te eten. In de Pion zit ook het Repaircafé, voor kleine reparaties aan elektronische apparatuur.

Regelingen

Heeft u weinig geld te besteden, dan komt u misschien ook in aanmerking voor onderstaande regelingen. U kunt op internet meer informatie vinden of vraag hulp in het Brughuis.

 • Sociale Dienst Drechtsteden: De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft een breed pakket aan regelingen voor minima, waaronder: Persoonlijk minimabudget (PMB), Bijzondere bijstand (voor onder andere medische kosten, inrichtingskosten, verhoogde energiekosten, verhuiskosten, eigen bijdrage WMO, eigen bijdrage kinderopvang en kosten bewindvoering, mentorschap en curatele), Collectieve Zorgverzekering Drechtsteden, Ik-doe-mee-premie voor vrijwilligers. Kijk voor meer informatie bij Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Belastingdienst: Bij de Belastingdienst kunt u een aanvraag doen voor: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en teruggave inkomstenbelasting.
 • Gemeentelijke belastingen: U kunt bij de SVHW en BSR kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen.

Overige adressen

informatiekaart-geldzorgen-2