Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning. De adviesraad bestaat uit vrijwilligers en een onafhankelijk voorzitter.

De gemeente biedt deze ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Participatiewet en Jeugdwet. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Op die manier behartigt zij de gezamenlijke belangen van alle inwoners van Alblasserdam.

Website Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt nog enkele enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond ouderen), Jeugd en Participatiewet. Bekijk de vacature. U kunt tot 30 april 2020 reageren.