Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

De adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam op alle inspanningen die de gemeente verricht rond zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomensondersteuning, zorg en jeugd.

De gemeente biedt deze ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Participatiewet en Jeugdwet. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Op die manier behartigt zij de gezamenlijke belangen van alle inwoners van Alblasserdam.

Website Adviesraad Sociaal Domein