Inburgeren

Wie in Nederland komt wonen moet inburgeren. Dit betekent de Nederlandse taal leren en begrijpen hoe Nederlanders wonen, werken en leven. Bij inburgeren hoort ook werk zoeken.

Wie moet inburgeren?

Hieronder staat voor wie inburgeren sinds 1 januari 2022 verplicht is:

  • U hebt geen Nederlandse nationaliteit
  • U komt uit een land buiten de Europese Unie of uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
  • U bent tussen de 16 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • U woonde minder dan 8 jaar in Nederland toen u leerplichtig was

Inburgeren, hoe werkt dat?

Inburgeren duurt ongeveer drie jaar. In de filmpjes hieronder ziet u hoe inburgeren werkt. De filmpjes zijn in het Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Mandarijn, Nederlands, Pashto, Portugees, Russisch, Somali, Spaans, Thai, Tigrinya en Turks:

Wij moeten ervoor zorgen dat nieuwkomers in ons dorp kunnen inburgeren. De Sociale Dienst Drechtsteden helpt ons hierbij. Ook werken we samen met onder andere de Stichting Vluchtelingenwerk en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Meer lezen

Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden leest u meer over inburgeren en over het welkomstprogramma voor statushouders en voor gezinsmigranten.

Vragen over inburgering?

Vragen over inburgering in Alblasserdam kunt u stellen aan: Inge Nieuwenhuis via mail i.nieuwenhuis@alblasserdam.nl. Op de hieronder genoemde websites is nog meer te lezen over inburgeren in Nederland: