Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en of chronische ziekte en of met een lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Alblasserdam zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen.  Soms is daar ondersteuning bij nodig. Heeft u moeite om mee te kunnen doen in de samenleving? Heeft u problemen met het zelfstandig leven? Misschien kunt u ondersteuning krijgen van iemand uit uw omgeving. Is dat niet of onvoldoende mogelijk? Dan kunt u misschien gebruik maken van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het Brughuis helpt u hierbij.

Algemene voorzieningen

Het Brughuis kijkt naar uw situatie en kan u doorsturen naar een algemene voorziening in het dorp. Dat is bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, Sociaal Raadslieden, plekken voor ontmoeting en activiteiten, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. Hiervoor heeft u géén indicatie nodig. Dat houdt in dat u geen speciale toestemming hoeft aan te vragen. De oplossing hangt af van uw vraag én uw persoonlijke situatie. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

Maatwerkvoorzieningen

Misschien heeft u meer of zwaardere ondersteuning nodig of fysieke hulpmiddelen of aanpassingen aan uw huis. Dan kunt u via het Brughuis een indicatie aanvragen voor een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kunt u denken aan: 

U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 19 per maand. 

Ook hebben we nog:

  • de was- en strijkservice
    Heeft u een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, dan kunt u gebruik maken van de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. U betaalt hiervoor 5 euro per maand. Dit komt bovenop de 19 euro per maand voor de maatwerkvoorzieningen.
  • vervoer met de Drecht- en Wijkhopper
    Kunt u geen gebruik maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer? Dan kunt u met de Drecht- of Wijkhopper reizen. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die bestaat uit een opstaptarief en een kilometertarief per rit. Dit komt bovenop de 19 euro per maand voor de maatwerkvoorzieningen.

De maatwerkvoorzieningen worden binnen het Brughuis geregeld door de Sociale Dienst Drechtsteden

Wilt u gebruikmaken van een Wmo-voorziening?

Neem contact op met Het Brughuis

Vraag een keukentafelgesprek aan bij de Sociale Dienst