Oost Kinderdijk - Pijlstoep

De plannen voorzien in de bouw van maximaal 18 nieuwe appartementen (Oost Kinderdijk 139-141), maximaal 18 nieuwe grondgebonden woningen (Oost Kinderdijk 187a), het saneren van een voormalige wasserij en behoud van een woning (Pijlstoep 31). Om dit alles te kunnen uitvoeren moeten bestemmingsplannen gewijzigd worden.

Publicatie

De publicatie is gewijzigd in bijgevoegde publicatie. Deze publicatie staat ook op de Gemeentenieuwspagina in de Klaroen van 24-2-2021.

Ontwerp bestemmingsplannen
Op maandag 21 december was er een informatieavond waar diverse deskundigen vragen hebben beantwoord. Meer informatie treft u aan in onderstaande bijlagen.

Hierin vindt u per bestemmingsplan een toelichting (met bijlagen), regels (met bijlagen) en een verbeelding:

Pijlstoep 31

Baas-locatie

Jonker-locatie