Ruimtelijke plannen

 • Structuurvisie

  In de structuurvisie staat hoe wij kijken naar de ontwikkeling van het dorp. Zowel op ruimtelijk als op sociaal gebied.

 • Bouwen, verbouwen en wonen

  Op deze pagina vindt u allerlei informatie die u kunt gebruiken als u wilt bouwen of verbouwen. Ook vindt u informatie over wonen in Alblasserdam.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan legt de bestemming van alle gronden en gebouwen vast binnen de gemeentegrenzen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

 • Omgevingsvergunningen in voorbereiding

  Hier vindt u de omgevingsvergunningen die we aan het voorbereiden zijn op basis van de uitgebreide procedure 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.

 • Kapvergunning

  Een kapvergunning heet officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

 • Bomenverordening

  Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de nieuwe bomenverordening vastgesteld. Daarmee vervalt de oude verordening uit 2008. De nieuwe verordening wordt opgenomen in het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is.

 • Openbare bekendmakingen

  De gemeente is verplicht bepaalde besluiten openbaar bekend te maken. Het gaat bijvoorbeeld om bouwvergunningen, verordeningen of beleidsregels. We noemen dit bekendmakingen of kennisgevingen.