Bestemmingsplannen in voorbereiding

Hier vindt u de bestemmingsplannen die we aan het voorbereiden zijn. Klik op de naam voor meer informatie.

 • Ondergrondse hoogspanningsverbinding 150 kV

  Op verzoek van netbeheerder TenneT wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid voor de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van Dordrecht naar Alblasserdam.

 • Huis te Kinderdijk

  We bereiden een bestemmingsplanwijziging voor voor het restaureren, (ver)bouwen en uitbreiden van Huis te Kinderdijk t.b.v. het realiseren van een zorgresidentie. Onderdeel hiervan is het vernieuwen van het achterhuis van het monumentale voorhuis.

 • Mercon Kloos

  Op het buitendijks gelegen voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos aan de West Kinderdijk wil een projectontwikkelaar woningen bouwen en een aantal voorzieningen realiseren. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het op 29 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan.

 • Vinkenpolderweg 1-3

  De gemeenteraad heeft op 16 april het bestemmingsplan vastgesteld om aan de Vinkenpolderweg 1-3 vier grondgebonden woningen te kunnen realiseren.

 • Omgevingsvergunning/bestemmingsplan Schenk

  Schenk te Nieuwland Parc wil zijn activiteiten uitbereiden op de twee naastgelegen kavels. Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunning en wijzigingsplan geluid nodig.