Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Hier vindt u de bestemmingsplannen die we aan het voorbereiden zijn. Klik op de naam voor meer informatie.

 • Huis te Kinderdijk

  We bereiden een bestemmingsplanwijziging voor voor het restaureren, (ver)bouwen en uitbreiden van Huis te Kinderdijk t.b.v. het realiseren van een zorgresidentie. Onderdeel hiervan is het vernieuwen van het achterhuis van het monumentale voorhuis.

 • Mercon Kloos

  Op het buitendijks gelegen voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos aan de West Kinderdijk wil een projectontwikkelaar woningen bouwen en een aantal voorzieningen realiseren. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het op 29 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan.

 • Oost-Kinderdijk nabij 9, Bockhorn

  Nabij de Oost-Kinderdijk 9 bereiden we voor de realisatie van 5 appartementen een bestemmingsplan voor.

 • Omgevingsvergunning/bestemmingsplan Schenk

  Schenk te Nieuwland Parc wil zijn activiteiten uitbereiden op de twee naastgelegen kavels. Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunning en wijzigingsplan geluid nodig.

 • Ontwikkeling Goodman Hoogendijk

  Goodman B.V. wil een logistiek bedrijf vestigen aan de Hoogendijk 1 in Alblasserdam. Hiervoor is het nodig om een nieuw (postzegel) bestemmingsplan op te stellen voor het verleggen van de afvoerleiding van de waterzuivering. Ook komt er een wijzigingsplan voor de geluidsverdeling.

 • CKC locatie Alblasserdam

  Om op de locatie van de voormalige kantine van korfbalverenging CKC Kinderdijk (nabij de Boezem – De Kreken) 20 appartementen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

 • Oost Kinderdijk 209 Alblasserdam

  Om op de locatie van voormalige bedrijf Hardam zes woningen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

 • Oost Kinderdijk - Pijlstoep

  De plannen voorzien in de bouw van maximaal 18 nieuwe appartementen (Oost Kinderdijk 139-141), maximaal 18 nieuwe grondgebonden woningen (Oost Kinderdijk 187a), het saneren van een voormalige wasserij en behoud van een woning (Pijlstoep 31). Om dit alles te kunnen uitvoeren moeten bestemmingsplannen gewijzigd worden.