Kapvergunning

Een kapvergunning heet officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

Wanneer een kapvergunning aanvragen
  • een stam een doorsnede heeft van meer dan 20 centimeter, gemeten op een hoogte van 1,30 meter
  • op een stuk grond staat waarvan het onbebouwd oppervlak groter is dan 150 m²

Ook voor bomen die op de lijst van waardevolle particuliere bomen staan, is altijd een kapvergunning nodig. Die wordt alleen bij hoge uitzondering gegeven. Bijvoorbeeld als de boom gevaar oplevert of ziek is. Er moet bovendien altijd een nieuwe boom voor de gekapte boom in de plaats komen.

U heeft ook een vergunning nodig voor:

  • het kappen van een dode boom
  • het verplanten van een boom
  • het zeer zwaar snoeien of kandelaberen, waarbij het kroonvolume met 20% of meer wordt verminderd, of het beschadigen van een boom waardoor het uiterlijk van de boom ernstig wordt aangetast
  • activiteiten waardoor de boom zal sterven

Het bovenstaande geldt niet voor bomen in kwekerijen en grienden en voor hakhout.

Omgevingsvergunning aanvragen

Hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt, leest u op de pagina over de Omgevingsvergunning.

Wanneer uitsluitsel

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag, neemt de gemeente een besluit over de vergunning. Dit kunnen wij met maximaal zes weken verlengen. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Ook komt er een bericht op de gemeentenieuwspagina in De Klaroen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te kappen.

Wanneer kappen na toestemming

U kunt nog niet direct gaan kappen. Na publicatie in De Klaroen kunnen mensen na de dag van verzending van de vergunning bezwaar maken. Als er geen bezwaren zijn, kunt u na deze zes weken gaan kappen. Als er wel een bezwaar of bezwaren zijn, moet het besluit opnieuw worden bekeken. U mag niet gaan kappen totdat hierover een beslissing is genomen.

Wetgeving