Structuurvisie

In de structuurvisie staat hoe wij kijken naar de ontwikkeling van het dorp. Zowel op ruimtelijk als op sociaal gebied.

Gemeentelijk beleid, zoals een nieuwe woonvisie of nieuwe bestemmingsplannen, moeten ook passen binnen de structuurvisie. Onze huidige structuurvisie komt uit 2013 en geldt tot 2040.

In de visie staat wat Alblasserdam kenmerkt en wat we willen behouden en versterken. In principe werken we alleen mee aan ontwikkelingen die passen binnen het profiel van Alblasserdam of voorzien in dingen die we in de toekomst willen bereiken. In het document leest u terug welke ruimte we geven aan initiatieven en welke rol wij voor onszelf zien. We gebruiken het document als inspiratiebron, richtsnoer en actieplan.

Download hier de structuurvisie Alblasserdam 2040