Verkeer en vervoer

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u, voor langere tijd, niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met bijvoorbeeld een rollator.

 • Gehandicaptenparkeerplaats, gereserveerd

  Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis of werk weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Oplaadpunt elektrische auto

  Heeft u een elektrische auto? Dan kunt u een openbaar oplaadpunt aanvragen.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winter kunnen wegen, fietspaden en stoepen glad worden door ijzel, sneeuw en vorst.

 • Openbaar vervoer

  Reizen van en naar Alblasserdam met het openbaar vervoer kan via de weg én over het water.

 • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

  Wij organiseren drie dorpsgesprekken over verkeer en vervoer in en om Alblasserdam. Tijdens deze dorpsgesprekken wisselen inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

 • Verkeersregelaar bij evenementen

  Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Bij sommige evenementen is het verplicht om verkeersregelaars in te zetten.

 • Ontheffing verkeerstekens en -regels (RVV)

  U heeft een RVV-ontheffing nodig als u uw werkauto of bestelbus nodig heeft op plaatsen waar u normaal niet mag inrijden of parkeren.

 • Leerlingenvervoer

  Voor scholen buiten Alblasserdam is in sommige gevallen een vervoersregeling nodig.

 • Vervoer met de Wijkhopper

  Vanaf 20 januari 2020 rijdt de Wijkhopper in Alblasserdam. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig voor korte ritten in het dorp.