Verkeer en vervoer

 • Gehandicaptenparkeerplaats, gereserveerd

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als er weinig parkeerplaatsen rondom huis of werk zijn.

 • Gebruik openbare ruimte of ontheffing verkeersregels (RVV)

  Wilt u tijdelijk een voertuig of materialen op de openbare weg plaatsen of ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan vraagt u een APV-omgevingsvergunning of een RVV-ontheffing aan.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u, voor langere tijd, niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met bijvoorbeeld een rollator.

 • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

  In het GVVP staat hoe de gemeente omgaat met onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer voor korte en lange termijn. De gemeenteraad heeft het GVVP vastgesteld als basis voor het beleid. Het plan voor de uitvoering wordt op een later moment in de raad besproken en vastgesteld.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winter kunnen wegen, fietspaden en stoepen glad worden door ijzel, sneeuw en vorst.

 • Openbaar vervoer

  Reizen van en naar Alblasserdam met het openbaar vervoer kan via de weg én over het water.

 • Oplaadpunt elektrische auto

  De gemeente Alblasserdam vindt duurzame mobiliteit belangrijk. Daarom stimuleren we elektrisch rijden en hebben we het aantal mogelijkheden voor openbare oplaadpunten uitgebreid. Zodat inwoners en bezoekers gemakkelijk hun elektrische auto kunnen opladen in het dorp.

 • Parkeervisie

  Het College van Alblasserdam ontwikkelt een parkeervisie om de parkeerdruk te verlichten en een duurzaam parkeerbeleid tot 2030, met vooruitzichten tot 2040, te bereiken.

 • Vergunningparkeren

  Op een deel van de West-Kinderdijk en een deel van de Molenkade hebben bewoners van 15 maart tot 1 november een parkeervergunning nodig.

 • Verkeersregelaar bij evenementen

  Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Bij sommige evenementen is het verplicht om verkeersregelaars in te zetten.

 • Vervoer met de Wijkhopper

  Vanaf 20 januari 2020 rijdt de Wijkhopper in Alblasserdam. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig voor korte ritten in het dorp.