Aangifte van overlijden

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. U kunt alleen op afspraak naar de Gemeentewinkel komen. 

Als iemand in Nederland overlijdt, moet u aangifte doen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet de begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. 

Online regelen

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen:

EHerkenning-logoAangifte van overlijden  

EHerkenning-logoAangifte van stil geboren (levenloos) kind   

Doet u als ouder zelf aangifte van uw stil geboren kind? Maak daarvoor dan een persoonlijke afspraak met team Specials via telefoonnummer 14 078.

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Lees meer informatie over Buitenlandse (bron)documenten.

Ook leest u meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op de website Uitvaartverzekeringen.net.

Meer informatie over overlijden in buitenland op de website van de Rijksoverheid

Verklaring van erfrecht

Wanneer u een verklaring van erfrecht nodig heeft, gaat u daarvoor naar een notaris. Deze zoekt uit wie de erfgenamen zijn en maakt een verklaring op. Informatie over de verklaring van erfrecht vraagt u bij de notaris. Adressen van notarissen vindt u via internet.

Als nabestaande zaken regelen

De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstellingen zoals:

  • Belastingdienst
  • Pensioenfonds 
  • Sociale Verzekeringsbank

Ook stopt de zorgverzekering automatisch. 

Op de website van Rijsoverheid vindt u een persoonlijk overzicht. Daarin leest u wat u moet regelen bijvoorbeeld bij:

  • banken
  • verzekeringen
  • clubs
  • bedrijven

U leest daar tips wanneer u dat doet en hoe.

Meer informatie

Heeft u vragen? Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.