Omgevingsvergunning

Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

Voor activiteiten zoals slopen, (ver)bouwen en het kappen van bomen bij een woning, bedrijf of de openbare ruimte heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen stond deze vergunning bekend als de bouwvergunning.
Het kan ook zijn dat u een melding moet doen. U leest hier meer over op de pagina Bouwen en verbouwen, met of zonder vergunning.

Wij raden u aan een principeverzoek in te dienen vóór het aanvragen van een omgevingsvergunning als u twijfelt of uw bouwplan past in het bestemmingsplan of al weet dat het niet past.

Aanvragen omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online. U vult uw aanvraag of melding online in (in één keer of in fasen). Hierna verstuurt u de aanvraag of melding direct online.Bij het Omgevingsloket logt u in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u die via de link hiernaast aanvragen. Als u inlogt, controleert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uw gegevens. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Ondernemers kunnen met eHerkenning kunnen inloggen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid behandelt namens ons omgevingsvergunningsaanvragen. Als u niet de mogelijkheid hebt om via het Omgevingsloket een aanvraag in de dienen kunt u het aanvraagformulier of het meldingsformulier van deze website printen, invullen en versturen naar Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
t.a.v. Unit Informatiemanagement, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.

De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met organisaties binnen de Drechtsteden, waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Besluit

Bij een eenvoudige aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning binnen maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij een meer ingewikkelde aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning binnen maximaal 26 weken. Ook deze termijn kan één keer met maximaal 6 weken verlengd worden. Als u ervoor kiest om een omgevingsvergunning in 2 fasen aan te vragen, gelden andere termijnen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning kunnen heel verschillend zijn. In de legesverordening  vindt u de kosten die te maken hebben met de (concept)aanvraag van een omgevingsvergunning.

Meesturen met uw aanvraag of melding

In uw aanvraag legt u uitgebreid uit welke werkzaamheden u wilt gaan doen. Bij de bouw van een huis meldt u bijvoorbeeld de maten van het huis en de kleuren van de stenen. Daarnaast stuurt (of brengt) u verschillende bijlagen met uw aanvraag of melding mee. In de uitkomst van de vergunningscheck en bij uw aanvraag of melding staat aangegeven welke bijlagen nodig zijn.

Verdere verloop aanvraag

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of uw melding is binnengekomen dan krijgt u een ontvangstbevestiging via het Omgevingsloket Online. Daarna bekijken wij of uw aanvraag of melding compleet is en aan alle eisen voldoet. Wanneer u een vergunning nodig hebt, beoordelen wij of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken wij naar de geldende wetten en regels. Soms vragen wij advies van andere organisaties, bijvoorbeeld de brandweer. Sommige aanvragen moet de Welstandscommissie beoordelen.

Omgevingsvergunning en melding

U kunt een melding tegelijk met een aanvraag opstellen en indienen. Wel behandelen wij ze los van elkaar. Met een melding gaan we anders om dan met een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Start (ver)bouw na ontvangst omgevingsvergunning

Als bekend is gemaakt dat u een omgevingsvergunning ontvangt, kan iemand die een belang heeft binnen 6 weken beroep indienen of bezwaar maken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw vergunning. U kunt beter niet beginnen met de werkzaamheden tot deze 6 weken voorbij zijn. Als werkzaamheden niet kunnen worden teruggedraaid, bent u zelfs verplicht te wachten tot de 6 weken om zijn. Denk bijvoorbeeld aan sloop van een gebouw of de kap van een boom.

Bekendmakingen aangevraagde, verleende, ingetrokken en afgewezen vergunningen

U kunt wekelijks op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad zien welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, verleend of ingetrokken. De gemeentepagina publiceren we ook op deze website. De omgevingsvergunningen die we voorbereiden op basis van de uitgebreide procedure (2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) vindt u ook op deze pagina.

Wetgeving