Principe-uitspraak aanvragen

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen en u weet niet zeker of uw plannen haalbaar zijn, dan kunt u een zogenoemde principe-uitspraak vragen.

Zo ontdekt u zonder al te hoge kosten of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en ander gemeentelijk beleid. Of dat de gemeente in principe wil meewerken aan uw plannen. U mag pas bouwen of verbouwen als u een omgevingsvergunning heeft gekregen. Het is verstandig om uw bouwplannen op tijd met buren en andere belanghebbenden te bespreken. Zo kunt u bezwaren voorkomen.

Aan te leveren gegevens

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende gegevens en documenten nodig:

Beoordeling bij afwijken van bestemmingsplan

 • Situatietekening schaal 1:500/1000 met kadastrale gegevens.
 • Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijv. kapsalon of kantoor aan huis) en de reden, met argumenten waarom het verzoek aanvaardbaar is.
 • Plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100.
 • Bij impact op de omgeving: gegevens/tekeningen over aangrenzende gebouwen/percelen.
 • Indien nodig: de impact op parkeren en/of milieu.

Beoordeling voor welstand

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100.
 • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen, schaal 1:5/10.
 • Situatietekening schaal 1:500/100.
 • Foto’s van de huidige situatie en aangrenzende panden.
 • Informatie over materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten, e.d.

Aanvragen

Een principe-uitspraak aanvragen (ook wel vooroverleg of concept-omgevingsvergunning genoemd), kan alleen digitaal via het Omgevingsloket online. U logt daar in met DigiD of eHerkenning. U doorloopt de volgende stappen:

 • Kies 'Ik ben particulier en wil' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf en wil'.
 • Kies aanvraag/melding.
 • Log in met DigiD of E-herkenning.
 • Doorloop de stappen op het scherm.
 • Klik bovenaan in het scherm op de knop 'contact met bevoegd gezag' (dus niet de aanvraag indienen!).
 • Klik op ‘vooroverleg starten’.
 • Geef duidelijk aan dat het om een conceptaanvraag gaat en licht uw vraag toe.
 • Klik op 'vooroverleg starten'.
 • De Omgevingsdienst krijgt via het omgevingsloket een bericht over uw verzoek.
 • De Omgevingsdienst neemt uw conceptaanvraag in behandeling.
 • Als de aanvraag is geregistreerd bij de Omgevingsdienst, ontvangt u per e-mail of brief een bevestiging van uw aanvraag.

Behandeling aanvraag

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid neemt uw aanvraag in behandeling, u krijgt van hen een ontvangstbevestiging. Als er documenten ontbreken dan hoort u dat. Zij toetsen onder andere uw plan aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Hierna volgt de principe-uitspraak.
Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via Ruimtelijke Plannen. De welstandseisen kunt u nalezen in de Welstandsnota van Alblasserdam

Inhoud van de principe-uitspraak

Een principe-uitspraak is een mededeling. Deze uitspraak kunt u gebruiken om te beslissen of u wel of geen omgevingsvergunning wilt aanvragen. Tegen de principe-uitspraak kunt u geen bezwaar en beroep indienen.

Kosten

Voor het aanvragen van een principe-uitspraak hoeft uw bouwplan niet helemaal uitgewerkt te zijn. Daarom zijn de kosten lager dan van het aanvragen van een omgevingsvergunning. Als blijkt dat u uw plan kan uitvoeren, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. De kosten van de principe-uitspraak verrekenen wij met de kosten voor de omgevingsvergunning. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.