Uitgelicht

 • Scan tegen misbruik

  20 februari 2019

  paspoort_blokje Aan de balies in de Publiekswinkel werken wij met een documentscanner en met gezichtsvergelijking. Wij gebruiken de scanner onder andere voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Zo willen we identiteitsfraude, identiteitsdiefstal en look-a-like fraude voorkomen.

 • Luchtkwaliteit meten

  telefoon Sinds eind vorig jaar hebben 100 Alblasserdammers een luchtkwaliteitsmeter van uHoo in huis. Gedurende een jaar meten zij temperatuur en luchtvochtigheid maar vooral stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zoals stikstofdioxide en fijnstof. Via een app geven ze hun meetgegevens door.

 • Blokweer2 knapt op

  Blokweer De opknapbeurt van de wijk Blokweer 2 is in volle gang. Omdat de wijk is verzakt, is het nodig de riolering en de bestrating te vernieuwen. Het openbaar groen, de speelplaatsen en de weginrichting worden meteen ook aangepakt. Wijkbewoners zijn nauw betrokken.

 • Nieuws

 • Verkiezingen

  Stempotlood Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europese Parlement. Door te stemmen bepaalt u mede welk standpunt het Europees Parlement inneemt over allerlei zaken die ook voor inwoners van ons land belangrijk zijn. U kunt hierbij denken aan klimaat, privacy en voedselveiligheid.

 • Bijeenkomst aardgasvrij

  05 juni 2019

  Aardgasvrij-Alblasserdam-web In 2050 willen we geen aardgas meer verbruiken. Hoe houden we dan onze huizen warm? Waar koken we op? En hoe zorgen we nog voor een warme douche? Daar denken we nu al over na. Welke vragen leven bij u? Wij spreken u graag op 17 juni in Landvast.

 • Geef uw mening

  27 juni 2019

  DamAlblasserdam Wat vindt u van ons dorpscentrum, de leefomgeving en hoe u van de ene naar de andere plek in het dorp kunt gaan? Kunt u uw fiets goed kwijt, zijn er genoeg activiteiten, is er mooi groen en wat vindt u van de verkeersdruk?
  Vul de vragenlijst in!

 • Onderzoek speelplekken

  12 juni 2019

  speeltuin Wat vinden u en uw kinderen belangrijk op het gebied van buiten spelen? Zijn er genoeg speelplekken? Hoe kunnen ze nog leuker gemaakt worden? Aan wat voor soort speelplekken hebben uw kinderen behoefte? Wij horen het graag. Vul de vragenlijst in!

 • Meldpunt openbare ruimte

  Fixi Stoeptegel website Ziet u kapotte straatverlichting, een gat in de weg of een speelplek die veiliger kan? Wij horen het graag. Meldingen over de openbare ruimte kunt u doen via ons meldpunt Fixi op de website of app op uw telefoon of tablet. U kunt op de kaart de locatie aangeven en een foto bijvoegen.

 • Koningsdag is Woningsdag

  23 april 2020

  vlag Maandag 27 april vieren we Koningsdag. Door het coronavirus verloopt dat dit jaar anders dan we gewend zijn. Maak een tekening, zing/speel het Wilhelmus, doe mee met vlagzwaaien en volg enkele onderdelen online via YouTube.

 • Dodenherdenking 4 mei

  28 april 2020

  DodenherdenkingAlblasserdam Op 4 mei herdenken we iedereen die is omgekomen in oorlogen of bij vredesoperaties. De bijeenkomst bij het oorlogsmonument kan niet doorgaan. U kunt wel thuis mee herdenken door de Vesper (herdenkingsbijeenkomst) en besloten plechtigheid online bij te wonen.

 • Eikenprocessierups

  15 mei 2020

  Eikenprocessierups Christian Fischer uitgelicht Denkt u een eikenprocessierups te zien? Dan horen wij dat graag. We hebben een kaart waarop u kunt zien in welke eikenbomen we al nesten hebben geconstateerd en in welke nog niet. Ook ziet u in welke bomen nesten gemeld zijn die we nog moeten controleren. Melden kan via Fixi.