Oplaadpunt elektrische auto

De gemeente Alblasserdam vindt duurzame mobiliteit belangrijk. Daarom stimuleren we elektrisch rijden en hebben we het aantal mogelijkheden voor openbare oplaadpunten uitgebreid. Zodat inwoners en bezoekers gemakkelijk hun elektrische auto kunnen opladen in het dorp.

Nieuwe plekken voor laadpalen in Alblasserdam

Om snel en gemakkelijk laadpalen te kunnen bijplaatsen, werkt de gemeente met een plankaart voor openbare oplaadpunten. Deze plankaart is in februari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad en maakt deel uit van de beleidsregels. De plankaart geeft aan waar de gemeente openbare oplaadpunten toestaat. Hierbij zijn we uitgegaan van een aantal technische aspecten en een goede verdeling over het dorp. De plankaart geeft aan op welke locaties al één of twee oplaadpunten staan en op welke locaties een of twee oplaadpunten mogen komen.

Gereserveerde of vrije parkeerplaatsen

Voor elke oplaadlocatie geldt dat er twee gereserveerde parkeerplaatsen komen. Deze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van een voertuig. Dit wordt aangegeven met verkeersborden. Parkeren zonder opladen is daar verboden en kan worden bekeurd. Als er op een oplaadlocatie een tweede oplaadpaal komt, dan blijven die parkeerplaatsen vrij voor algemeen gebruik. Het worden dus geen gereserveerde parkeerplaatsen en er mogen ook niet-elektrische voertuigen parkeren. Bij deze plekken staan geen verkeersborden. 

Wanneer wordt een laadpaal geplaatst

Exploitanten van oplaadpunten bepalen zelf of het plaatsen van een laadpaal nodig en rendabel is. Zij doen dit op basis van hun prognoses en de verwachte toename van elektrische auto’s. Op gezette tijden krijgen exploitanten de gelegenheid om locaties voor het plaatsen van nieuwe oplaadpunten aan te vragen. 
De gemeente verdeelt de aangevraagde locaties via een vastgestelde verdeelmethode onder de deelnemende exploitanten. Hierdoor krijgen exploitanten formeel toestemming om oplaadpunten te plaatsen en te exploiteren. Zij kunnen het uitvoeringsproces dan in gang zetten. De gemeente neemt ondertussen een verkeersbesluit om de benodigde parkeerplaatsen te reserveren; daarbij hoort een wettelijke bezwaarmogelijkheid.

Deelnemende exploitanten

Allego plaatst sinds 1 februari 2022 geen nieuwe laadpalen meer in Alblasserdam. De bestaande oplaadpunten van Allego blijven bestaan en kunnen gewoon worden gebruikt. 

Veelgestelde vragen

Kunnen bewoners een aanvraag doen?

In principe zijn aanvragen van bewoners niet noodzakelijk. De keuze voor plaatsing vindt plaats op basis van verwachtingen van exploitanten. Hierdoor lopen zij vooruit op de vraag. Wel kunnen bewoners altijd contact opnemen met één of meerdere exploitanten om wensen kenbaar te maken. Het is aan de exploitanten hoe zij hiermee omgaan. De plankaart is hierbij leidend.​​​​​

Hoe lang duurt het voordat een nieuwe laadpaal geplaatst wordt?

Dat is vooraf niet precies te zeggen. Het is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de snelheid waarmee een exploitant een aanvraag indient en of er bezwaar wordt aangetekend tegen het benodigde verkeersbesluit.

Ik wil graag een laadpaal op eigen terrein. Hoe kan ik dat regelen?

Dit mag als u een uitritvergunning heeft en u de auto op eigen terrein oplaadt. De aanleg kunt u zelf regelen met een exploitant van uw keuze.

Mag ik ook een kabel vanuit mijn huis naar mijn auto leggen?

Nee, dit is niet toegestaan. Een auto die op straat of op een openbare parkeerplaats staat, mag u niet met een kabel vanaf uw huis opladen.

De laadpaal in mijn buurt is defect. Wat moet ik doen?

U kunt dit melden bij de exploitant van het desbetreffende oplaadpunt. De contactgegevens vindt u op de laadpaal.