Oost Kinderdijk 209 Alblasserdam

Om op de locatie van voormalige bedrijf Hardam zes woningen te kunnen bouwen, bereiden we een bestemmingsplan voor.

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De stukken staan hieronder. In de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.