Nieuwsberichten Flexwoningen 'De Loopplank'

Hieronder ziet u een overzicht van alle nieuwsberichten over het project.

 • Nieuwsbrief 6

  17 mei 2024

  Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het project Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Dat doen we via deze nieuwsbrief en via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl/flexwonen. U kunt ons een vraag stellen via het e-mailadres flexwonen@alblasserdam.nl.

 • Nieuwsbrief 5

  22 december 2023

  Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het project Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Dat doen we via deze nieuwsbrief en via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl/flexwonen. U kunt ons een vraag stellen via het e-mailadres flexwonen@alblasserdam.nl.

 • Flexwoningen De Loopplank eind 2024 bewoonbaar

  21 november 2023

  Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam besloot in maart 2023 dat er tijdelijke woningen (‘flexwoningen’) komen aan de Pieter de Hoochplaats. De woningen, op de plek van de voormalige basisschool De Loopplank, zijn naar verwachting eind 2024 bewoonbaar. Woonkracht10 en de gemeente voegen, in afstemming met de gevormde klankbordgroep met direct-omwonenden, maximaal 47 woningen toe aan de Alblasserdamse woningmarkt. Wethouder Margreet de Deugd is blij met dit plan: “Iedere woning die we kunnen toevoegen in Alblasserdam, lost een woonvraag op.”

 • Resultaten enquête flexwoningen Alblasserdam

  27 oktober 2023

  De gemeente Alblasserdam wil weten wat de voorkeuren, behoeften en ervaringen van de buurtbewoners zijn.

 • Nieuwsbrief 4

  20 oktober 2023

  Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom het project Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken.

 • Denk mee over de flexwoningen in Alblasserdam

  07 augustus 2023

  De huizenmarkt staat op dit moment erg onder druk, ook in Alblasserdam. Het is moeilijk om aan een woning te komen. De gemeente wil graag iedereen een woonplek kunnen bieden in het dorp. Daarom zijn er voor de komende jaren plannen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen op diverse locaties en op kortere termijn komen er flexwoningen, om zo sneller in te spelen op de vraag naar woningen.

 • Projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”

  16 mei 2023

  Het projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank” is dinsdag 16 mei besproken met het gemeentebestuur. De omwonenden zijn per digitale nieuwsbrief geïnformeerd en ontvangen nog een brief. Ook worden zij gevraagd om voorafgaand aan de bouw deel te nemen in een adviesgroep.

 • Flexwonen aan de Pieter de Hoochplaats

  23 maart 2023

  Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 40 tot 60 tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd. Op 23 maart 2023 worden de omwonenden van deze locatie via een brief op de hoogte gesteld.